Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)   

Byggherren skal i henhold til forskriftskrav verne arbeidstakere mot farer i forbindelse med planlegging, prosjektering og ved utførelse av bygg- og anleggsarbeider. Fra tidlig i planleggingsfasen til selve utførselen skal byggherren dokumentere hvordan det systematisk arbeides med å redusere risiko gjennom hele prosjektets levetid. Risiko som ikke kan fjernes eller reduseres, skal med etablerte tiltak meddeles entreprenører og utførende parter.

COWI har et stort fagmiljø med SHA-rådgivere som har dybdekunnskap om byggherreforskriften, hvordan kravene henger sammen med arbeidsmiljølovgivningen, og hvordan tiltak i prosjekteringen påvirker utbygging og endelig drift. På denne måten kan vi på vegne av byggherren bistå med at det tas gode og gjennomførbare valg når vi planlegger og bygger løsninger for fremtiden, som er med å fremme godt arbeidsmiljø, god helse og trygge arbeidsforhold.

Vi tilbyr:

  • SHA-rådgiving.
  • Godkjente SHA-koordinatorer for utbygging (KU).
  • Godkjente SHA-koordinatorer for prosjektering (KP).
  • Byggherrens representant.
  • Prosjektering av SHA i 3D-modeller både i Revit, og Novapoint, samt oppfølging og kontroll i Solibri og Naviswork, med flere.
  • Bistand for utvikling av rutiner og styringssystem innen SHA og HMS.
  • Risikovurderinger av utbygging og drift.
  • Oppfølging av SHA/HMS på bygg- og anleggsplasser.
  • Uavhengig tredjepartskontroll av SHA/HMS-arbeidsforhold i ferdig bygg .
  • Kurs og opplæring innen byggherreforskriften.
Bla gjennom løsninger, nyheter og innsikt innenfor sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).
Begrens resultater
Vis flere