Vann

Vann er fundamentalt - for oss selv og alt som omgir oss. Én av dagens hovedutfordringer er å takle de økende vannutfordringene som urbanisering har brakt med seg, samt å redusere oversvømmelse som følge av klimaendringer. 

Vi tilbyr rådgivningstjenester innen alle aspekter av vannsektorutvikling, klimatilpasning og kystsikring.

Vi gir kundene våre råd om miljøvennlige og økonomisk optimale vannforvaltningsløsninger for forsyningsverk, byer, transportnett og industrier.

I samarbeid med kundene leverer vi innovative løsninger som skaper verdier for mennesker og samfunn over hele verden.

Bla gjennom løsninger, nyheter og innsikt innenfor vann.
Begrens resultater
Vis flere