Vann- og naturressursforvaltning 

Det naturlige miljøet er under press på grunn av befolkningsvekst og jakten på høyere levestandard.

COWI tilbyr rådgivning innen naturressursforvaltning for å bevare og gjenopprette kvaliteten på det naturlige miljøet og artsmangfoldet og for å vurdere den bærekraftige utviklingen av naturressurser.

Bla gjennom løsninger, nyheter og innsikt innenfor vann og naturressursforvaltning.
Begrens resultater
Vis flere