Vannkraft

I Norge er vannkraft den overlegent største bidragsyteren til produksjon av fornybar energi. Selv om mye er utbygd har vi fortsatt enorme vannkraftressurser som ikke er realisert, og som med dagens teknologi og kunnskap vil kunne bygges ut med minimalt fotavtrykk. I tillegg er mange av våre kraftverk av eldre dato, og modne for rehabilitering.

COWI har ekspertise innen alle faser og fagområder av et kraftverksprosjekt, og har tilgang til NVE-godkjent personell i alle fagområder og alle konsekvensklasser.

Sammen med våre kolleger innen miljørådgivning og de mer tradisjonelle ingeniørfagene, finner vi de beste løsningene med tanke på ressursutnyttelse, miljø, økonomi og bærekraft.

Begrens resultater

Ta kontakt

Lasse Arnesen
Sektorleder Vannkraft
Energy and Renewables, Norway

Tel: +47 90075176