Hjem / Skip Navigation LinksReferanser / Samfunnsplanlegging og ledelse / Organisasjonsutvikling, velferds- og befolkningsanalyse

Organisasjonsutvikling, velferds- og befolkningsanalyse

Befolkningsanalyse_b 
 Foto: COWI AS/Jan Edvardsen.
Utvalgte referanser organisasjonsutvikling, velferds- og befolkningsanalyse

Gjennomgang av drift og driftstøtte for sikker strømforsyning og kjøling til IKT anlegget i regjeringskvartalet          Kvalitativ evaluering av prosedyrer og samhandling mellom etater og forslag til forbedringer (tiltaksplan). Kartlegging og tiltaksplan ble gjennomført med bred involvering. Presentasjon av rapport med forslag til tiltak forankret i organisasjonen. Tverrfaglig prosjekt av prosesskonsulent og elektroingeniør. Oppdragsgiver var Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

Evaluering av Prehospital Divisjon ved Ullevål etter Sofienbergpark-saken Evaluering av Prehospital divisjon ved Ullevål Sykehus for å vurdere om det var systemfeil som hadde ført til hendelsen, eller om den var enkeltstående. Det ble gjennomført en bred evaluering av organisasjonens funksjonalitet med vekt på organisasjonsstruktur, styring, ledelse, avvikssystem, prosedyrer, logistikk, kultur og kompetanseutvikling. Evalueringen inneholdt forslag til utviklingstiltak.

Demografiske analyser og befolkningsprognoser, Mosseregionen

Analyser av flyttemønstre, boligbehov og demografiske utviklingstrekk for Mosseregionen. Tilrettelegging og gjennomføring av befolkningsprognoser med utgangspunkt i et felles boligbyggeprogram og planforutsetninger.

Befolkningsprognoser Frogn kommune

Drøfting av planforutsetninger og gjennomføring av befolkningsprognoser.        

Befolkningsprognoser Sørum kommune

Drøfting av planforutsetninger og gjennomføring av befolkningsprognoser. Oppdragsgiver var Frogn kommune.

Evaluering av Trust Fondet for miljø og bærekraftig utvikling (TFESSD)Vurdering av fondets bidrag til forbedring av Verdensbankens arbeid innen miljø, fattigdomsforkjempelse og sosial utviking, samt konkrete forslag til forbedringer av fondets styring og forvaltning.

SIST OPPDATERT: 01.12.2016