Bruer

Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen
Bruprosjektering er én av kjerneaktivitetene i COWI. Via utallige prosjektløsninger og deltakelse i utviklings- og forskningsprosjekt, har vi bygget opp en unik kompetanse innen prosjektering av alle typer bruer.

Totalt arbeider i overkant av 300 medarbeidere innen brusektoren i COWI. Det interne samarbeidet er meget tett, det satses mye på kompetanseoverføring og -utvikling. Dette gjør det mulig å gå inn i alle typer oppdrag, uavhengig av størrelse og kompleksitet.

TjenesterCOWI jobber med alle typer bruprosjekt, fra konsept- og mulighetsstudier,  skisse- og forprosjekter til detaljprosjektering, byggeplassoppfølging og inspeksjon, til drift og vedlikehold.

Kompetanse

  • Hengebruer
  • Skråkabelbruer
  • Betongbruer
  • Stålbruer
  • Trebruer
  • Byggherrerådgivning og oppfølging i byggetiden
  • Kontroll og verifikasjon av beregninger og prosjekteringsarbeid

SIST OPPDATERT: 02.08.2016