Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Vann og miljø / Miljøvurderinger og overvåkning / Miljøkoordinering i byggeprosjekt

Miljøkoordinering i byggeprosjekt

​COWI reduserer oppdragsgivers risiko

​Det stilles i større og større grad krav til innfrielse av tverrfaglige miljømål i bygge- og anleggsprosjekter. Miljøoppfølgingsplaner og planer for ytre miljø (YM-planer) skal utarbeides og følges opp mot alle fag. COWI har lang og bred erfaring innen miljøkoordinering og tilbyr komplett eller delvis bistand til fastsettelse av miljømål og oppfølging av disse som klimagassberegninger, miljøoppfølgingsplaner, risiko- og sårbarhetsanalyser, materialvalg, energiløsninger, avfallsløsninger, arbeidsmiljø, inneklima og YM-planer.

De vanligste tjenestene vi tilbyr er:

  • Utarbeidelse av prosjektspesifikk miljøoppfølgingsplan (MOP)
  • Tverrfaglig miljøkoordinering for innfrielse av miljømål
  • Utarbeidelse og oppfølging av YM-planer
  • Miljørisikoanalyser
  • Risiko- og sårbarhetsvurderinger
  • HMS i ferdig bygg

SIST OPPDATERT: 10.01.2017