Tunneler

Tuneller 
 Foto: COWI AS/Jan Edvardsen.
Innen samferdsel benyttes tunneler i mange sammenhenger. Det kan være tunneler i vann eller på land. I årenes løp har COWI vært involvert i alle former for tunnelbygging over hele verden. Dette gir erfaring og kunnskap i komplekse og krevende prosjekter.

SIST OPPDATERT: 02.08.2016