Fremtidens bydel Lumber, Kristiansand

Foto: COWI AS
Framtidens bydel skal realiseres som et utstillingsvindu for fremtidige løsninger både når det gjelder minimale klimautslipp og best mulig livskvalitet for morgendagens innbyggere.

COWI deltok i arbeidet med søknad om å bli Framtidens bydel i Kristiansand, for området Lumber. Rapporten som ble utarbeidet skulle syngliggjøre intensjoner og skape et forutsigbart og godt grunnlag for å kunne velge sted, aktør og samarbeidspartnere, innenfor Framtidens bydels rammer.

Nøklene til en bærekraftig byutvikling ligger i å identifisere og utnytte både fysiske og sosiale lokale ressurser, samt å gi muligheter for synergieffekter på tvers av roller og funksjoner. For å synliggjøre ressursene og muligheten for synergieffekter ble det utarbeidet et diagram som viser utviklingssekvenser over tid innenfor forskjellige temaer. 

Kartleggingsmetoden går ut på å finne synergier mellom planlagte funksjoner, ønsket bruk, miljø- og energiambisjoner samt mulige sosiale ringvirkninger.

I sum viser horisontal og vertikal lesning av diagrammet hvordan ressurser kan inngå i byutviklingen – og hvordan ulike løsninger kan fungere i samspill i langsiktig prosess. Det ble jobbet systematisk med Fremtidens byer-kriterier, og hvordan disse kunne anvendes på Lumber-området.

Byutvikling skjer over lang tid og det skal være rom for lokale initiativer hele veien. I stedet for å presentere løsninger allerede i søknadsfasen har det vært et mål å tilrettelegges for en fleksibel byutvikling med rom for videre utvikling.

SIST OPPDATERT: 26.10.2017