Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Byggeri / Helsebygg

Helsebygg

Foto: Illustrasjon arkitektgruppen nytt østfoldsykehus
Et helsebygg skal legge til rette for et komplekst samspill mellom mennesker, teknologi og det fysiske rom. Å planlegge og prosjektere for dette, stiller store krav til rådgivernes kompetanse, evne og vilje til å se helhet.
Store krav, varierte brukergrupper

Et helsebygg skal tilfredsstille store krav til omsorg, trygghet, effektivitet, driftkostnader og kvalitet, vinklet fra pasientenes, pleiernes, pårørendes, legenes og forvalternes side.

COWI har lang erfaring med prosjektering av sykehus og spesialarealer som operasjonssaler og laboratorier, sykehjem, psykiatri- og sosialenheter, bo- og servicesentre.

Spesialist på sykehusprosjektering i NorgeStor engasjement innen helsebyggsektoren har gjort det mulig å bygge opp en helt spesiell kompetanse. I tillegg til mangeårige oppdrag for store sykehus som Nye Ahus og St. Olavs Hospital, har vi de siste årene vunnet betydelige prosjektoppgaver ved Nye Molde Sykehus, Haukeland Sykehus, Nordlandssykehuset, Sykehuset i Buskerud, Universitetet i Tromsø og Radiumhospitalet. Sist men ikke minst, ved inngangen til 2010 vant vi prosjekteringsoppdraget for Nytt Østfoldsykehus.

SIST OPPDATERT: 20.11.2015