COWI prosjekterer Kunnskapssenteret / St. Olav

Foto: Ill. Team St. Olav
Den ærverdige høyblokka skal rives. Det miljø-vennlige rivearbeidet vil pågå i nesten ett år. Når blokka er fjernet, skal Kunnskapssenteret bygges. Det skal stå ferdig i oktober 2013 og vil inneholde auditorium, medisinsk bibliotek og lokaler for forskning og undervisning. Samlet areal 
ca. 17 800 kvm.

COWI prosjekterer alle fag eksklusive arkitektdelen som utføres av Naarud Stokke Wiig og Ratio Arkitekter. COWI dekker dermed brannteknikk, akustikk, geoteknikk, bygg, VVS og elektro, samt prosjektlederfunksjonen.

Vi har tatt en prat med Olav Steinshamn i COWI som er prosjektleder for dette siste senteret i nye St. Olavs Hospital. Han forteller at bygget vil framstå som "prikken over i-en" i utbyggingen av nytt sykehus med blant annet auditorium med plass til 400 personer. Andelen av undervisnings- og universitetsrelatert areal er vesentlig større her enn på de andre sentrene. På kunnskapssenteret er andelen undervisningsarealer ca. 50%, mens det på de andre sentrene utgjør ca. 20%. Dette er også noe av bakgrunnen for navnet Kunnskapssenteret.

Spesiell utførelseSteinshamn forteller at sørfasaden vil bestå av mye glass. Gjennom den åpne fasaden vil man kunne skimte auditoriet delvis nedgravd med en kuppel på toppen.

- På sørsiden av Kunnskapssenteret anlegges den sentrale sykehusplassen, Olav Kyrres plass (130 x 55 meter). Det blir et flott uteområde med beplantning som vil framstå som fullførelsen av sykehusutbyggingen. Alle hovedinnganger i kliniske sentra vil vende mot mot denne plassen. Her krysser også gjennomgangstrafikken i sykehusområdet.

SamhandlingGjennomføringsmodellen er basert på erfaringen fra tidligere faser hvor det legges vekt på samhandling. Man baserer seg på en tidlig kontrahering av entreprenører med bakgrunn i et forprosjekt. Prosjektet utvikles i en samhandling mellom entreprenør, byggherre og rådgiver. Dette har vist seg å være en god modell.

BIM-modellen- Gjennomføringsmessig benyttes BIM-metoden (Building Information Model). Dette er et av de første prosjekter i landet av en slik størrelsesorden som gjennomføres med en såkalt åpen BIM, dvs. en objektorientert modell basert på standardisert IFC-format.

- I prosjektet er det satt opp en egen BIM-server hvor all informasjon samles i det åpne IFC-formatet som en kontinuerlig prosess. Fordelen med dette er at til enhver tid gjeldende informasjon ligger i BIM-modellen. Dermed kan en når som helst utføre regelsjekk og kontroll i forhold til forutsetninger, krav og løsninger.

- Det er en uttalt målsetting fra oppdragsgiver at dette skal bringe bransjen framover til nye måter å utføre prosjekter på. Vi skal "BIMme" det som skal bygges, og vi skal bygge det som er "BIMmet".

-Kunnskapssenteret er et spennende bygg og ditto prosjekt som gir ytterligere bidrag til COWIs unike kompetanse innenfor prosjektering og planlegging av helsebygg, avslutter Steinshamn.

Nummer én i Norge

COWI har en ledende rådgiverposisjon i det norske helsebyggmarkedet. I tillegg til mangeårige prosjekteringsoppdrag for store sykehus som Nye AHUS og St. Olavs Hospital, har vi de siste årene vunnet betydelige oppdrag ved Nye Molde Sykehus, Haukeland Sykehus, Ålesund Sykehus, Sykehuset i Buskerud, Universitetet i Tromsø, Øya Sykehjem og rammeavtale ved Radiumhospitalet. Tidlig 2009 vant vi prosjekteringsoppdraget for Nordlandssykehuset i Bodø og i 2010 vant vi prosjekterings-oppdraget for Nytt Østfoldsykehus.

SIST OPPDATERT: 06.08.2014