DISCLAIMER og juridisk informasjon

Bruk av COWIs nettsted

Vennligst les denne informasjonen før du bruker COWIs nettsted. Gjør du det, tar vi det som en aksept av informasjonen.

Personlige data

Disse bruksvilkårene dekker all informasjon som blir sendt til eller samlet inn fra COWIs nettsted. Hensikten er å beskytte brukerne av nettstedet og sikre at personlig informasjon blir håndtert på en sikker og ansvarlig måte.

Personlig informasjon

De interaktive elementene på dette nettstedet krever at brukeren gir oss personlig informasjon som navn, post- og e-postadresse.

Vi bruker kun kontaktinformasjon til å sende de opplysninger som brukeren har etterspurt, eller behandle relevant informasjon i henhold til brukerens anmodning. Informasjonen vil ikke bli delt med, eller solgt til, tredjeparter. COWI anonymiserer personlige opplysninger når de ikke lenger trengs til formålene de ble samlet inn og deretter brukt til.

Uoppfordret informasjon

Åpne stillingssøknader via COWIs rekrutteringsnettsted www.cowi.com og relatert materiale vil bli behandlet konfidensielt og ansett som personlig informasjon. Se ovenfor. All annen form for uoppfordret informasjon eller materiale som sendes til nettstedet, eller på annet vis er knyttet til nettstedet, vil bli behandlet som ikke-konfidensiell og kunne brukes av COWI uten begrensninger eller betaling.

Anonymitet

Nettstedet inneholder koblinger til andre nettsteder. COWI er ikke ansvarlig for hvordan fortrolighet håndteres på andre nettsteder, inkludert på COWIs eksterne rekrutteringsnettsted.

Sikkerhetstiltak

COWI benytter egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de besøkendes personlige opplysninger. De personlige opplysningene lagres på servere med begrenset adgang i sikrede anlegg, og vi evaluerer sikkerhetstiltakene fortløpende.

Innhold og omfang

Nettstedet er tenkt som en introduksjon til COWIs aktiviteter og kun ment å gi et generelt bilde av disse.

Det tilstrebes å gjøre innholdet så presist og aktuelt som mulig. Informasjonen stilles til rådighet som den er, og COWI kan verken uttrykkelig eller underforstått garantere at innholdet er presist.

COWI forbeholder seg retten til å legge ned nettstedet uten varsel.

DISCLAIMER

COWI er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av adgang til, eller bruk av, innholdet på nettstedet og nettsteder det er koblet til, inkludert unøyaktig eller ufullstendig innhold. COWI vil derfor ikke betale erstatning for bruk av innhold på nettstedet.

COWI påpeker at vi verken kontrollerer, står i forbindelse med eller støtter nettsteder denne nettstedet er koblet til. COWI er ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder vårt nettsted er koblet til.

Immaterial- og opphavsrett

Det er kun tillatt å laste ned materiale fra nettstedet til ikke-kommersiell og personlig bruk, forutsatt at du respekterer og overholder reglene om immaterial- og opphavsrett.

Du må ikke kopiere, reprodusere, publisere på nytt, laste opp, sende, overføre eller på annen måte distribuere, eventuelt ved hjelp av koblinger, innhold på nettstedet, inkludert tekst, bilder, audio- og videofiler til offentlig eller kommersiell bruk eller kommunikasjon, uten skriftlig tillatelse fra COWI.

Varemerker

Varemerker og logoer på nettstedet tilhører COWI. Ingenting på nettstedet må tolkes som en underforstått tillatelse eller rett til å bruke noen av varemerkene på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra COWI.

Kontakt

Lurer du på noe om denne informasjonen eller praksisen på nettstedet, kan du kontakte oss på dataprivacy@cowi.com.