Etter seks år i utlandet vender den unge ingeniøren Christen Ostenfeld hjem til København i 1930. 29-åringen er full av kreativ energi, så han åpner en tegnestue i en liten leilighet i Vesterbrogade i København og går straks til verket. 

Bare et stenkast fra kontoret får Ostenfeld sin første store oppgave: en ambisiøs renovering av National-Scala som holder på å forfalle.

Over: Dette er et bilde av den opprinnelige National-Scala, Skandinavias største nattklubb på den tiden.

National-Scala, 1931

Fristen er kort, og Ostenfelt må jobbe raskt. Han tar i bruk prefabrikerte stålkonstruksjoner. Det gjør det mulig å holde fullt tempo på byggingen også om vinteren. Et år senere, i 1931, innvies National-Scala med 2000 festkledte mennesker.

Ostenfeld blir en umiddelbar suksess – og han er fast bestemt på ikke å hvile på sine laurbær.

Over: Ostenfeld prosjekterer den 150 meter lange Aggersundbroen over Limfjorden. Brua blir innviet i 1942 som den første store danske brua prosjektert av et privat ingeniørrådgivningsfirma

Ostenfeld fortsetter med å prosjektere noen av Danmarks mest ikoniske bygg på 1930-tallet, blant annet Aggersundbroen i Nord-Danmark (1938) og KB Hallen i København (1937). 

KB Hallen, 1937

Da den åpner i 1938, er den Europas største private idrettskompleks, med plass til 5000 tilskuere. Men det er rock-and-roll som skal sette KB Hallen på kartet. I 1964 holder The Beatles sin første og eneste konsert i hallen. The Rolling Stones, B.B. King, Jimi Hendrix og Miles Davis spilte også der. 

Gentofte badmintonhall

Gentofte Badminton Klub, et idrettslag i forstedene i nordre København, flyttet inn i sin aktuelle badmintonhall i 1936. Christen Ostenfelds unge ingeniørfirma prosjekterte hallen, og Ostenfeld selv tok turen for å feire innvielsen av bygget.

Etter krigen

I 1946 blir Wriborg W. Jønson partner, og selskapet – nå med 25 ansatte – blir omdøpt til «Chr. Ostenfeld & W. Jønson, Rådgivende Ingeniører». 

Ostenfeld har nettopp prosjektert en sylindrisk beholder for væsker og granulater ved hjelp av forspent betong. Det er det første eksempelet på det som senere blir verdensberømt som «Ostenfeld-siloen».

Ostenfeld-siloen

Ostenfeld-siloen skiller seg ut fra mengden. Tross de enorme dimensjonene er veggene bare 25 cm tykke, noe som er fordelaktig for prisen. På grunn av forspenningen kan veggene likevel holde trykket innenfra og holde tett.

Byggeboom – 50- og 60-tallet

Over: Hengebrua i Uittamo i Finland, 1960, er et viktig teknisk gjennombrudd for Ostenfeld & Jønson.

Men forspent betong er også en suksess på andre områder. Duoen Ostenfeld & Jønson, og de nå 50 medarbeiderne som utgjør firmaet, er Skandinavias ubestridte rådgivere innen konstruksjoner. Med nye kontorer i Paris og Ghana blir selskapet globalt og vinner nye kontrakter over hele verden. Ostenfeld & Jønson prosjekterer tunneler, vognhaller, bomullsspinnerier, betongbeholdere til kokende vaskerivann og utallige svømmehaller og bruer.

Over: Lillebæltsbroen er en seksfelts hengebru med et 600 meter fritt hovedspenn. Den innvies i 1970 og knytter sammen Fyn og Jylland.

Den Nye Lillebæltsbro

I 1960 markerer to hengebruer ved Uittamo og Pargas i Finland et gjennombrudd for firmaets brubyggeavdeling. Disse bruene var med på å bestemme utformingen av en ny motorvegbru over Lillebælt i Danmark, Den Nye Lillebæltsbro.

Pylonene stiger 121 meter over havet. De to nedgravde ankerblokkene, med sine vingeformede betongplater, veier 70 000 tonn hver og tåler 17 000 tonns trekk fra hovedkablene.

COWI leverer konsept, tomteundersøkelser, anbudsmateriale, detaljprosjekt, administrasjon og tilsyn. Har du lyst på en livlig, jazzy og svært detaljert podkast om brua av det gamle slaget, kan du lytte til eller laste ned fortellersporet til filmen, Motorvegen over Lillebælt fra 1970.

Global ingeniørvirksomhet – 70-tallet til årtusenskiftet

Over: Bilde av renseanlegget Kuryanovo i Moskva, som COWI prosjekterte fra 1992.

Chr. Ostenfeld & W. Jønson blir COWIconsult når Christen Ostenfeld trer tilbake i 1972. 

I 1979 runder selskapet 800 ansatte, hvorav den internasjonale virksomheten utgjør en tredjedel. Selskapet erobrer nye markeder og vinner store oppdrag i Afrika, Midtøsten og senere den tidligere Sovjetblokken. 

Jernteppet faller, og selskapet oppretter kontorer i Moskva, Latvia, Ungarn og Litauen.
Selskapet samarbeider med Verdensbanken og FNs utviklingsprogram om prosjekter i utviklingsland. Selskapet stod dessuten bak prosjekteringen av flere store oppgaver, som Storebæltsbroen (1998) og Københavns Metro (1994).

Den tidligste tegningen for Storebæltsbroen skriver seg fra 1936. Frem til brua endelig sto ferdig i 1998, har det imidlertid vært gjort mange endringer. Se video om hvordan man har tenkt seg at brua skal bli i årenes løp.

KØBENHAVNS METRO, 1994–2002

I 2016 fraktet Københavns førerløse metrosystem 62 millioner passasjerer.

Metroen er stemt frem som verdens beste, og COWI står for den overordnede samordningen av det 21 kilometer lange nettet med sine 22 stasjoner. Dette arbeidet omfatter tilsyn med arbeidet på tunneler, stasjoner, rømningssjakter og tiltak for reduksjon av potensielle skader på omkringliggende bygg.

Den nye Cityringens to linjer, M3 og M4, med 17 nye stasjoner, skal stå ferdig i 2019. Les mer om Københavns Metro. 

 

2000-tallet til i dag

I 2002 kjøper COWI Kampsax og Interconsult, to store skandinaviske rådgivningsfirmaer. Oppkjøpene fordobler medarbeiderantallet og gjør COWI til et ledende rådgivningskonsern i Nord-Europa og deler av Mellom- og Øst-Europa.

COWI befester sin posisjon ved å kjøpe svenske Flygfältsbyrån i 2009 samt det ledende britiske rådgivningsfirmaet innen tunnel- og undergrunnsteknikk, Donaldson Associates Ltd, i 2014.

Siden årtusenskiftet har COWI jobbet med en lang rekke store prosjekter, blant annet Tanzammotorvegen i Tanzania (2005), London Array (2009) og Doha-metroen i Qatar (2013). Hvert år er vi involvert i mer enn 14 000 prosjekter over hele kloden.

I november 2018 kjøpte COWI opp Danmarks største arkitektkontor, Arkitema – COWIs største oppkjøp noensinne. Arkitema er spesialisert i boligbygg, byplanlegging, kontorbygg samt helse- og utdanningsbygg. Blant annet er Arkitema kjent for Sluseholmen, en kunstig halvøy i den sørlige delen Københavns havn.

COWI er fortsatt verdensledende innenfor en rekke utvalgte spesialistområder innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging. I 2017 rangerte Engineering News Record COWI på førsteplass innen fast avfall, tredjeplass innen bruer og fjerdeplass innen havneanlegg og marine konstruksjoner.

Klikk her for å se noen av våre løsninger.