Dette er historien om COWIs utvikling fra et lite enmannsteknologiselskap til det globale totalrådgivningskonsernet COWI er i dag. Her kan du lese om våre mange prosjekter og innovative løsninger, som har formet verden i mer enn 90 år.

Etter seks år i utlandet vender den unge ingeniøren Christen Ostenfeld hjem til København i 1930. 29-åringen er full av kreativ energi, så han åpner en tegnestue i en leilighet i Københavns arbeiderstrøk, Vesterbro, og kaster seg straks over arbeidet.

Bare et stenkast fra kontoret får Ostenfeld sin første store oppgave: en ambisiøs renovering av National-Scala som holder på å forfalle.

Over: Dette er et bilde av den opprinnelige National-Scala, Skandinavias største nattklubb på den tiden.

National-Scala, 1931

Fristen er kort, og Ostenfelt må jobbe raskt. Han tar i bruk prefabrikerte stålkonstruksjoner. Det gjør det mulig å holde fullt tempo på byggingen også om vinteren. Et år senere, i 1931, innvies National-Scala med 2000 festkledte mennesker.

Ostenfeld blir en umiddelbar suksess – og han er fast bestemt på ikke å hvile på sine laurbær. Christen Ostenfeld bruker sitt sterke nettverk til å skape en ny virksomhet, og som ekspert på bruer og konstruksjonsteknikk har han nok å henge fingrene i. Han utvikler en teknikk for å lage tak og kupler ved hjelp av tønnehvelvkonstruksjoner. Med denne teknikken prosjekterer Ostenfeld fabrikk- og idrettshaller. Han prosjekterer noen av Danmarks mest ikoniske bygninger i 1930-årene, bl.a. Aggersundbroen i Nord-Danmark og K.B. Hallen i København.

Over: Ostenfeld prosjekterer den 150 meter lange Aggersundbroen over Limfjorden. Brua blir innviet i 1942 som den første store danske brua prosjektert av et privat ingeniørrådgivningsfirma

Ostenfeld fortsetter med å prosjektere noen av Danmarks mest ikoniske bygg på 1930-tallet, blant annet Aggersundbroen i Nord-Danmark (1938) og KB Hallen i København (1937). 

KB Hallen, 1937

Da den åpner i 1938, er den Europas største private idrettskompleks, med plass til 5000 tilskuere. Men det er rock-and-roll som skal sette KB Hallen på kartet. I 1964 holder The Beatles sin første og eneste konsert i hallen. The Rolling Stones, B.B. King, Jimi Hendrix og Miles Davis spilte også der. 

Gentofte badmintonhall

Gentofte Badminton Klub, et idrettslag i forstedene i nordre København, flyttet inn i sin aktuelle badmintonhall i 1936. Christen Ostenfelds unge ingeniørfirma prosjekterte hallen, og Ostenfeld selv tok turen for å feire innvielsen av bygget.

Etter krigen

I 1946 blir Wriborg W. Jønson partner, og selskapet – nå med 25 ansatte – blir omdøpt til «Chr. Ostenfeld & W. Jønson, Rådgivende Ingeniører». 

Kort etter krigen reiser Ostenfeld til Frankrike for å lære om forspent betong. Resultatet blir utformingen av en sylinderformet beholder for væsker og granulat. Det er det første eksempelet på det som senere skal bli den verdensberømte «Ostenfeld-siloen».

Ostenfeld-siloen

Ostenfeld-siloen skiller seg ut fra mengden. Tross de enorme dimensjonene er veggene bare 25 cm tykke, noe som er fordelaktig for prisen. På grunn av forspenningen kan veggene likevel holde trykket innenfra og holde tett.

Byggeboom – 50- og 60-tallet

Over: Hengebrua i Uittamo i Finland, 1960, er et viktig teknisk gjennombrudd for Ostenfeld & Jønson.

Men forspent betong er også en suksess på andre områder. Duoen Ostenfeld & Jønson, og de nå 50 medarbeiderne som utgjør firmaet, er Skandinavias ubestridte rådgivere innen konstruksjoner. Med nye kontorer i Paris og Ghana blir selskapet globalt og vinner nye kontrakter over hele verden. Ostenfeld & Jønson prosjekterer tunneler, vognhaller, bomullsspinnerier, betongbeholdere til kokende vaskerivann og utallige svømmehaller og bruer.

Firmaet blir globalt med åpningen av et kontor i Paris i 1955, og i 1960 åpner Ostenfeld & Jønson avdelinger i Ghana og Nigeria. Et kontor i Tanzania blir etablert i 1965. Selskapet prosjekterer en rekke industribygg, bl.a. et bryggeri, men går snart over til å fokusere på vannprosjekter. Ostenfeld & Jønson vinner kontrakter over hele verden og prosjekterer nå tunneler, vognhaller, bomullsspinnerier, betongbeholdere til kokende vaskerivann, renseanlegg og utallige svømmehaller og bruer.

Over: Lillebæltsbroen er en seksfelts hengebru med et 600 meter fritt hovedspenn. Den innvies i 1970 og knytter sammen Fyn og Jylland.

Den Nye Lillebæltsbro

I 1960 markerer to hengebruer ved Uittamo og Pargas i Finland et gjennombrudd for firmaets brubyggeavdeling. Disse bruene var med på å bestemme utformingen av en ny motorvegbru over Lillebælt i Danmark, Den Nye Lillebæltsbro.

Pylonene stiger 121 meter over havet. De to nedgravde ankerblokkene, med sine vingeformede betongplater, veier 70 000 tonn hver og tåler 17 000 tonns trekk fra hovedkablene.

COWI leverer konsept, tomteundersøkelser, anbudsmateriale, detaljprosjekt, administrasjon og tilsyn. Har du lyst på en livlig, jazzy og svært detaljert podkast om brua av det gamle slaget, kan du lytte til eller laste ned fortellersporet til filmen, Motorvegen over Lillebælt fra 1970.

Global ingeniørvirksomhet – 70-tallet til årtusenskiftet

Over: Administrasjonssenter i Bahain, 1982.

Chr. Ostenfeld & W. Jønson blir COWIconsult når Christen Ostenfeld trer tilbake i 1972. Dagens fondseide selskap blir presentert.

MILJØET KOMMER I FOKUS

Oljekrisen i 1970-årene påvirker COWIs virksomhet siden danske myndigheter setter en stopper for alle større statlige byggeprosjekter. Likevel dukker det opp muligheter på energi- og miljøfeltet som følge av samfunnets etterspørsel etter løsninger.

Sammen med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) utvikler COWI et såkalt nullenergihus i 1974, som blir et viktig studieprosjekt i fremtidige, grønne bygg.

COWI tilegner seg tidlig ekspertise innen vannbehandling og -forsyning og påtar seg prosjekter i Danmark og Midtøsten. Det gir firmaet et solid grunnlag som skal vise seg å være nyttig når miljøet virkelig kommer i fokus i 1970-årene. Det er et av mange eksempler på hvordan COWI begynner å bygge ekspertise før det blir til et virkelig forretningsområde.

Biologer og kjemiteknikere blir ansatt i 1970-årene, noe som var sjeldent i ingeniørselskaper. Når Kenya lanserer et svært ambisiøst prosjekt i 1978, finansiert av Verdensbanken, for å sikre alle tilgang til rent drikkevann i 2000, er COWI det naturlige valg som samarbeidspartner.

I 1979 har selskapet 800 ansatte og genererer en tredjedel av omsetningen i utlandet. Selskapet kaprer nye markeder og vinner store oppdrag i Afrika, Midtøsten og senere i den tidligere Sovjetblokken.

I 1980-årene begynner vi med miljørådgivning og utfører prosjekter som involverer behandling av avløpsvann og luftforurensning.

Etter den nye miljølovgivningen må danske kommuner rydde opp forurenset jord og sikre bedre håndtering av avløpsvann. Ny lovgivning om inneklima blir innført. COWI utvikler analysemodeller og er en viktig partner i kartleggingen av problemet med svært farlig asbest og utviklingen av løsninger for hvordan problemet skal håndteres.

Over: Utsikt over renseanlegget Kuryanovo i Moskva, designet av COWI 1992.

Jernteppet faller, og selskapet oppretter kontorer i Moskva, Latvia, Ungarn og Litauen.

Selskapet samarbeider med Verdensbanken og FNs utviklingsprogram om prosjekter i utviklingsland.

Siden COWI hadde lyktes så bra med Lillebæltsbroen i 1970, blir firmaet også tildelt Storebælt-prosjekt og vinner alle de tre store anbudene: tunnelen, Vestbroen i 1988 og Østbroen i 1990. Når Østbroen blir innviet i 1998, er den verdens nest lengste hengebru. De første tegninger av Storebæltsbroen går helt tilbake til 1936, og frem til brua sto ferdig i 1998, er planene blitt endret mange ganger.I videoen nedenfor ser du hvordan brua er blitt presentert opp gjennom årene.

KØBENHAVNS METRO, 1994–2019

På midten av 1990-tallet beslutter danske myndigheter å bygge en metro i København for å forberede seg på veksten i byen og hjelpe utviklingen av et nytt byområde, Ørestad-distriktet. COWI er ansvarlig for den overordnede koordineringen av prosjekteringen av det 21 kilometer lange nettverket og de 22 stasjonene. Dette arbeidet omfatter tilsyn med arbeidet i tunneler, på stasjoner og i nødsjakter samt prosedyrer for å minske risikoen for skade på habobygg. Den grønne linjen åpner for passasjerer i 2002 og den gule linjen i 2007. Cityringen (blå og rød linje) med 17 nye stasjoner, hver på størrelse med en håndballbane, åpner i 2019. Dette har brakt antallet stasjoner opp til i alt 39.

Les mer om Københavns Metro. 

 

2000-tallet til i dag

I 2002 kjøper COWI de to store skandinaviske rådgivningsfirmaene Kampsax og Interconsult. Med disse oppkjøpene fordobler COWI antallet medarbeidere og blir dermed et av de ledende rådgivningskonsernene i Nord-Europa og deler av Mellom- og Øst-Europa.

COWI befester sin stilling ved å kjøpe det svenske firmaet Flygfältsbyrån i 2009 og i 2014 det ledende britiske rådgivningsfirmaet innen tunnel- og undergrunnsteknikk Donaldson Associates Ltd. Siden årtusenskiftet har COWI prosjektert en lang rekke prosjekter innen transport, energi, avfallshåndtering, vann og bygging. I 2010 blir bærekraft en offisiell del av visjonen vår og sammen med den tverrfaglige tilnærmingen et viktig fokusområde i våre prosjekter.

Innen transport har COWI prosjektert Tanzam Highway i Tanzania (2005), Doha-metroen i Qatar (2013) og renovert Gardermoen lufthavn i Norge i mange omganger siden den første prosjekteringen i 1990. Energieffektive løsninger ble en hjørnestein i utbyggingsprosjektet, og ambisjonen er å bygge verdens grønneste flyplass.

COWI prosjekterer London Array vindmøllepark i 2010 og er starten på vindprosjekter over hele verden. Med ekspansjonen i Nord-Amerika vokser dette forretningsområdet med prosjekter både der og i Asia.

Miljøet står fortsatt på dagsordenen gjennom hele tiåret, og COWI utfører avfallsprosjekter i Afrika og Sørøst-Asia. Bruer er fortsatt en viktig del av COWIs forretningsområder. Noen av disse er Stonecutters Bridge i Hongkong (2009), Osman Gazi i Tyrkia (2016), Mersey Gateway i Storbritannia (2017) og Hålogaland i Norge (2018).

De forskjellige byggeprosjektene omfatter også sykehus og byutvikling, hvor bærekraft spiller en viktig rolle. Blant disse er Dansk Arkitektur Center, BLOX, i København (2018), Nordeas hovedkontor (2017) og utviklingen av nullutslippsbutikk for Lidl i Sverige (2020).

I november 2018 kjøper COWI opp Danmarks største arkitektpraksis, Arkitema – COWIs største oppkjøp noensinne. Arkitema er spesialisert i boligbygg, byplanlegging, kontorbygg samt helse- og utdanningsbygg. Blant annet er Arkitema kjent for Sluseholmen, en kunstig halvøy i den sørlige delen Københavns havn.

Til enhver tid er COWI involvert i ca. 9 000 prosjekter over hele verden.

Klikk her for å se noen av våre løsninger.