energi

Bilde: London Array

Vi spesialiserer oss i energikonsepter og implementering av disse for å møte en økende etterspørsel etter pålitelige, effektive og bærekraftige energiløsninger.

Vi har et fokus på å møte kunders behov, og vi jobber med alle aspektene av energiplanlegging, produksjon og distribusjon, inkludert nye energisystemer og sektorkoblinger.

Vår ekspertise:

  • Vindenergi
  • Power-to-x
  • Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS)
  • Solenergi
  • Vannkraft
  • Elektrifisering
  • Biomasse, grunnenergi og spillvarme fra avfallsforbrenning
  • Fjernvarme og fjernkjøling
  • Sektorkobling
  • Risikoanalyse

Les mer om bærekraftige energiløsninger i brosjyre.

Bruk temaene nedenfor eller filtersymbolet for å velge løsningene som vises.

Begrens resultater
Vis flere