ÅRSAPPORTER OG NØKKELTALL

COWI publiserer sin årsrapport før den ordinære generalforsamlingen. Årsrapporten dekker perioden januar-desember.

Ta kontakt

Manuel Vigilius
Senior Vice President
Group Communication, Denmark

Tel: +45 56401197