Nyheter og presse

Pressekontakt

May Kristin Haugen

Kommunikasjonsdirektør
COWI i Norge
 
Tlf.: 977 45 057
mkha@cowi.com

Finn internationale pressekontakter her

COWI i korte trekk

Alle fakta
Last ned pdf

Siste nytt

Miljø Nyhetsartikler
Miljøsertifiserer seilforeninger: – Seiling er ikke uten miljøpåvirkning

Sammen med Norges Seilforbund skal COWI arbeide for at seilforeninger kan miljøsertifiseres. Prosjektet er støttet av Handelens Miljøfond.

Klimaendringer Nyhetsartikler
En regnmåler i naboens hage kan gi mer presise værmeldinger

Med klimaendringer kommer mer lokal og intens nedbør. Da må vi også foreta mer lokale målinger for å gjøre riktige overvannstiltak, mener VA-ingeniør Daniel Prince i COWI.

Forurenset grunn Nyhetsartikler
Ettårskontroll av Puddefjorden: – Vi ser at tildekningen virker

Det er nå to år siden Puddefjorden i Bergen ble rengjort. Den nylig ferdigstilte ettårskontrollen viser Puddefjorden er sunnere, renere og friskere enn før.

Areal- og eiendomsutvikling Nyhetsartikler
COWI utreder klimapositivt teknologi- og transportknutepunkt i Kristiansand

Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune vurderer Langemyr som nytt knutepunkt for transport med bærekraftige energiløsninger som CO₂-fangst, hydrogendistribusjon, elektrisk varmedistribusjon og nullutslipp tungtransport. Målet er nullutslipp.

Vann Nyhetsartikler
Sykdom fra drikkevann kan unngås ved bedre risikoanalyser

Ina Elisabeth Lindmark i COWI har undersøkt patogene mikroorganismer i vannet vårt og mener at dagens risikovurderinger for bakterier i drikkevann ikke er gode nok.

Bygninger Nyhetsartikler
Bygger energieffektivt logistikksenter på 8300 m2 i Tromsø

COWI skal stå bak BREEAM-miljøsertifiseringen når Nord-Norges største logistikksentral reises i Tromsø. – Vi vil bidra til at Posten når sine bærekraftsmål, sier energirådgiver Vibeke Hammervold.

Samfunnsplanlegging Nyhetsartikler
COWI vinner rammeavtale med Nye Veier

Nye Veier og COWI har signert en rammeavtale for planarbeid for vegprosjekter i hele porteføljen til Nye Veier. Avtalen omfatter utarbeidelse av formelle regulerings- og kommunedelplaner, samt annet planarbeid.

Sykehus og helsebygg Nyhetsartikler
COWI gjennomfører samfunnsanalyse for ny sykehusstruktur i Innlandet

Rådgiverselskapet COWI har sammen med analyseselskapet Vista Analyse vunnet oppdraget med å utføre en samfunnsanalyse av lokaliseringsløsninger for sykehuset i Innlandet.

Om COWI Nyhetsartikler
COWI leverte tidenes beste første halvår under korona – nå lyser de ut 100 stillinger

Til tross for at korona-våren gav ett av historiens tøffeste kvartaler på verdensbasis, viste COWIs regnskapsbøker grønne tall. Nå skal rådgiverfirmaet ansette oppunder 100 nye ingeniører og rådgivere over hele landet.

Klimaendringer Nyhetsartikler
En nødvendighet med to karbonfangstanlegg i Norge

En kvalitetssikringsrapport gjennomført av konsulentselskapene Atkins og Oslo Economics anbefaler å bygge kun ett karbonfangstanlegg i Norge i stedet for to. Om anbefalingen blir fulgt kan det bidra til at Norge ikke når klimamålsettingene i henhold til Paris-avtalen.

Digitalisering og teknologi Nyhetsartikler
Nytt forskningsprosjekt skal gi bilfrie byer

COWI skal bidra til regjeringens nullvekstmål ved å gjøre det enklere for byer å planlegge alternativer til biltrafikk. – I dag mangler det gode verktøy for dette, sier Kathrine Strøm, utviklingssjef for bærekraftig byutvikling i COWI.

Miljø Nyhetsartikler
Fra deponi til grønn markaportal

På et område større enn Frognerparken har det over 38 år blitt deponert fem millioner tonn avfall. Nå er deponiet på Grønmo avsluttet og Oslo har fått en ny, grønn markaportal.

Klimaendringer Nyhetsartikler
COWI bistår Hå kommune med flomsikring

Kommunen ønsker å unngå gjentakelse av de store ødeleggelsene av 200-årsflommen i 2014. Nå ferdigstilles andre etappe av flomsikring av det utsatte området Vigrestad.

Natur Nyhetsartikler
De jakter på eiketrær som var unge da Olav den hellige falt og skogtyper som skjuler utrydningstrua amfibier. Bli med naturmangfoldets voktere på tur.

Bygninger Nyhetsartikler
Godt inneklima på unikt underjordisk landskapshotell

På Kulturlandskapshotellet Øyna på Inderøy kan du bo i rom som svever over bakken, med panoramautsikt over det gamle kulturlandskapet. COWI har arbeidet for at inneklimaet er like friskt og luftig som utsikten på hotellet.

Bruer Nyhetsartikler
Ny forskning: Kan redusere CO₂-utslipp fra brobygging med 30 prosent

Et nylig gjennomført forskningsprosjekt viste at det var mulig å redusere materialbruken i brodekker – og dermed CO₂-utslippene – med opptil 30 prosent. – Det er et stort potensial i å bygge mer bærekraftige broer, sier Jesper Asferg, divisjonsdirektør for Transport og byutvikling i COWI.

Infrastruktur Nyhetsartikler
COWI skal lage reguleringsplan for E18 Dørdal – Tvedestrand

Nye Veier har prioritert strekningen Dørdal – Tvedestrand i byggingen av nye E18. COWI skal nå stå for planprosessen på prosjektet som strekker seg igjennom seks kommuner og to fylker.

Vann Nyhetsartikler
Tønsbergs vann- og avløpssystem rustes opp for fremtiden med hjelp fra COWI

Rådgiverselskapet COWI skal utarbeide en ny hovedplan for vann og avløp i "nye" Tønsberg kommune. Den skal sikre at kommunen kan levere gode vann- og avløpstjenester i møte befolkningsvekst og klimaendringer.

Natur Nyhetsartikler
Vi markerer Verdens Miljødag 2020!

Om man bygger ut ny infrastruktur, nye boligområder eller skal legge en ny vannledning, skjer dette ofte i møte med naturen – og noen ganger i konflikt med naturmangfoldet. Møt noen av de som hver dag jobber med å kartlegge naturen vår.

Bygninger Nyhetsartikler
Akustikk-nestor går til COWI

Som akustikkansvarlig i Statsbygg i over 40 år har sjefingeniør Tor Halmrast vært sentral i prosjekteringen av de fleste store kultur- og utdanningsbyggene i Norge.

Flyplasser Nyhetsartikler
Trondheim Lufthavn Værnes utvider - øker kapasiteten og blir grønnere

Avinor igangsetter nå et prosjekt for å utvikle og modernisere Trondheim Lufthavn Værnes. Målet er å gjøre lufthavnen mer effektiv, sikrere, fleksibel og grønn. Rådgivergruppe er valgt, og arbeidet starter allerede før sommeren.

Natur Nyhetsartikler
Høy skredfare i Norge: – Mange er nervøse nå

Svært store snømengder skal ned fra fjellene de kommende ukene. Dersom temperaturene øker betraktelig og regn kommer samtidig, kan dette gi uvanlig høy skredfare i mai og juni måned.

Digitalisering og teknologi Nyhetsartikler
Storstilt VDC-sertifisering i COWI

12 COWI-medarbeidere er nylig VDC-sertifisert i regi av Stanford University og NTNU. – Dette bidrar til at vi kan levere høyere kvalitet til kundene våre, sier Erling Søyland i COWI.

Areal- og eiendomsutvikling Nyhetsartikler
Lanserte visjon om verdens første nullutslippshavn

Verdens første nullutslippshavn kan stå klar allerede i 2026. Målet er at den nye havnen, Kildn, utenfor Bergen blir selvforsynt med fornybar energi og skal skape hundrevis av nye, grønne arbeidsplasser. Visjonen er utviklet av COWI.

Prosessindustri Nyhetsartikler
COWI vinner to nye rammeavtaler for VEAS

COWI har vunnet to nye rammeavtaler for Norges største avløpsrenseanlegg, VEAS. Dermed fortsetter COWI det lange samarbeidet med det interkommunale renseanlegget, innenfor bygningsfag samt automasjon og elektro.

Urbanisering Nyhetsartikler
Debatt: Dette er ikke tiden for å bremse kollektivutbyggingen i Oslo

I en kommentar i Aftenposten 15.mai slår Andreas Slettholm et slag for hjemmekontorets positive samfunns- og klimaeffekter. Det gjør han helt rett i. Normaliseringen av hjemmekontor er en gavepakke som gir en svært enkel metode for å redusere utslipp og å spare dyrebare arealer – med ditto positive samfunnseffekter.

Rensing av avløpsvann Nyhetsartikler
COWI vinner kontrakter for utvidelse av Gardermoen renseanlegg

Renseanlegget på Gardermoen skal utvides i forbindelse med økt kapasitet på flyplassen og stengingen av Kløfta renseanlegg.

Samfunnsplanlegging Nyhetsartikler
En grønnere, mer fleksibel og mer inkluderende gatenormal for Oslo

COWI har bistått Bymiljøetaten i utformingen av en ny gatenormal for Oslo kommune. Den nye normalen er grønnere, mer inkluderende og har en større faglig bredde enn sine forgjengere.

Prosessindustri Nyhetsartikler
COWI vinner rammeavtale for utvikling av biogassanlegget ved Den Magiske Fabrikken

COWI har vunnet en rammeavtale for videreutvikling av biogassanlegget ved Den Magiske Fabrikken, på oppdrag fra Greve Biogass. Arbeidet er i gang, og COWI bistår allerede i flere prosjekter med Greve Biogass.

Om COWI Nyhetsartikler
COWI kåret til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere – også av Universum

Universums undersøkelse blant ingeniørstudenter bekrefter tendensen fra Karrierebarometeret. Byggenæringens attraktivitet faller noe, men tilliten til COWI er høy og studentenes holdning til COWI er styrket.

Om COWI Nyhetsartikler
COWI inn på topplisten over attraktive arbeidsgivere for ingeniørstudenter

COWI klatrer mest blant rådgiverbedriftene og er byggenæringens nest mest attraktive arbeidsgiver i Norge for teknologistudenter. Det viser årets studentundersøkelse fra Karrierebarometeret 2020.

Energi Nyhetsartikler
COWI samarbeider med Stavangerregionen havn om elektrifisering

Stavangerregionen havn vil i fremtiden ta imot cruisebåter, hurtigbåter, offshore-fartøy og småbåter som trenger strøm. Da trenger de både teknologiske løsninger og energi – veldig mye energi.

Energi Nyhetsartikler
Slik utvikles fremtidens energiløsninger

Elnett21 skal utvikle løsninger for morgendagens elektriske transport. COWI vil bidra med kompetanse innenfor elkraftteknikk og batteriteknologi til Elnett21s storskala demoprosjekt.

Samfunnsplanlegging Nyhetsartikler
COWI er ISO 9001-sertifisert

Sertifisering av kvalitetssystemet i henhold til ISO-9001 sikrer kvalitet i prosjekter. – Dette er godt nytt for oss og enda bedre nytt for kundene våre, sier Marius Weydahl Berg, administrerende direktør i COWI.

Energi Nyhetsartikler
Et vindu for elektrifiseringen av Norge

KOMMENTAR: Når vi går tilbake til en mer stabil hverdag vil vi stå ved et veiskille: Skal vi fortsette som før med utstrakt fossil energibruk eller skal vi få opp farten på det grønne skiftet ved å satse på elektrifisering av industri og transport?

Veger og motorveger Nyhetsartikler
Trøndersk vegprosjekt heldigitalisert av korona-situasjonen

Korona-situasjonen har tvunget flere arbeidsoppgaver over i det digitale. Ett av prosjektene som har måttet ta i bruk nye, heldigitale metoder er det allerede innovative Nye Veier-prosjektet E6 Kvål-Melhus.

Jernbane Nyhetsartikler
Utvider rådgiveroppdrag under pandemien

Bane NOR og rådgiver COWI har fullt trykk på jernbaneprosjekteringen i Bergen fra sine hjemmekontor og utvider nå oppdraget for å få konkurransegrunnlaget raskere ut i markedet.

Urbanisering Nyhetsartikler
Et liv i kø: Hvordan fikser vi trafikken?

Bilbruk i byer byr på både miljø- og plassproblemer. Samfunnsøkonom Øystein Berge i COWI tror at privatbilismen i byene vil forsvinne på sikt.

Om COWI Nyhetsartikler
Slik skaper du et godt arbeidsmiljø mens du sitter hjemme

Det kan være vanskelig å opprettholde et godt arbeidsmiljø når man ikke samles daglig ved kaffemaskinen. Heldigvis finnes det ting du kan gjøre med det.

Datasenter Nyhetsartikler
Datasenter-fjernvarme reduserer streamingens klimagassutslipp

Globalt slipper internettbruk ut like mye CO2 som flytrafikken. Men dette norske datasenteret har funnet en lønnsom og miljøvennlig løsning. Gjenbruk av varmen fra streamingen din reduserer klimagassavtrykket og energibruken betydelig.

Industri Nyhetsartikler
Denne CCS-piloten har fanget over 90 prosent av CO₂-en

Med dagens teknologi og energikilder er vi ikke i nærheten av å nå klimamålene i Parisavtalen. Karbonfangst er blant løsningene vi avhenger av for å lykkes. Nå må politikerne kjenne sin besøkelsestid, sier Ole Martin Moe, prosjektleder i COWI.Med dagens teknologi og energikilder er vi ikke i nærheten av å nå klimamålene i Parisavtalen. Karbonfangst er blant løsningene vi avhenger av for å lykkes. Nå må politikerne kjenne sin besøkelsestid, sier Ole Martin Moe, prosjektleder i COWI.

Digitalisering og teknologi Nyhetsartikler
Nødvendig tvangsdigitalisering av byggenæringen

Byggenæringen er tvunget inn i en omstilling. Vi ser allerede at vi vil komme gjennom unntakstilstanden med en digital modenhet som er på et helt annet nivå enn der vi var før det startet.

Energi Nyhetsartikler
Vil det grønne skiftet sprenge strømnettet vårt?

Halvparten av all energien som brukes i Norge er fossil. COWIs eksperter designer nå innovative løsninger for å sørge for at Norge elektrifiseres uten overbelastning av strømnettet.

Om COWI Nyhetsartikler
Ni gode råd om hjemmekontor

Vår markeds- og utviklingssjef, Håkon Iversen, setter ord på sine erfaringer fra en lang karriere som selvstendig næringsdrivende med kontorplass hjemme.

Nyhetsartikler
Seks tips for å ivareta datasikkerheten på hjemmekontoret

Utbredt bruk av hjemmekontor er avgjørende for å lykkes med å redusere spredningen av koronaviruset. Samtidig øker det risikoen for å gå i de cyber-kriminelles feller.

Nyhetsartikler
COWIs håndtering av koronasituasjonen

Det påhviler oss alle et ansvar å bidra til å begrense smitten i samfunnet. COWI følger nasjonale helsemyndigheters retningslinjer og anbefalinger av hensyn til våre medarbeidere, kunder og øvrige omgivelser.

Bærekraft Nyhetsartikler
Nesten 9 av 10 er villige til å reise grønt til Tromsø sentrum

En ny COWI-undersøkelse viser at 87 prosent av de som besøker Tromsø sentrum på sine fritidsreiser enten reiser "grønt" allerede eller er åpne for å gjøre det dersom tilbudet blir bedre. Tromsø er en liten storby med voksesmerter, sa panelet under lanseringen av rapporten.

Om COWI Nyhetsartikler
Dyrker vennskap etter jobb

Bedriftsidrettslaget i COWI arrangerer alt fra ølbryggingsmesterskap og improteater til utenlandsturer og kite-surfing. Leder for Oslo-laget, Jens Christian Rognlien, er selv noe ambivalent til sirkeltreningen.

Om COWI Nyhetsartikler
Bransjen samlet for å få flere jenter til ingeniøryrket

Onsdag 12. februar ble Jenter og teknologi 2020 arrangert. Fornebubanen var blant prosjektene som åpnet dørene for å gi neste generasjon innblikk i ingeniørverdenen.

Miljøkonsekvensanalyse Nyhetsartikler
Utreder miljøkonsekvenser etter Sola-brannen

Brannen har utløst et behov for å utrede konsekvensene for nærmiljøet og hva Avinor skal gjøre videre med bygget.

Bygninger Nyhetsartikler
I lys av historien

Da Naturhistorisk museum i Bergen åpnet i oktober, var det første gang museet så noe annet enn dagslys. Nå står besøkende i kø for å oppleve det nyrenoverte museet.

Infrastruktur Nyhetsartikler
Tom Erik er én av 10 med Best Value A-sertifisering i Norge

Kun ti kandidater har mottatt A-sertifisering for Best Value -metodikken i Norge. Carstensen tror metodikken vil prege bransjen vår i året som kommer.

Bygninger Nyhetsartikler
Vant pris for masteroppgave om akustikk i klasserom

Tidligere lærer, lydtekniker og trommeslager Erlend Bolstad vant Rådgivende Ingeniørers Forenings (RIF) årlige pris for beste masteroppgave innen akustikkfaget.

Bærekraft Nyhetsartikler
Generasjonsskiftet: Fra kull til klimaangst

De representerer tre generasjoner ingeniører innen energi og industri. Men hvordan gikk vi fra tungolje og kull til CO₂-fangst og klimaangst?

Om COWI Nyhetsartikler
Lars Aga er ny direktør for Vann og Miljø i COWI

Lars Aga går fra rollen som avdelingssjef på Veg til rollen som divisjonsdirektør for Vann og Miljø i COWI.

Vann Nyhetsartikler
Bildekk er blant mikroplastverstingene – men hvor farlig er det egentlig?

Mikroplast fra bildekk står for rundt 28 prosent av mikroplasten i havene våre. I et forskningsprosjekt for Handelens Miljøfond jobber Aquateam COWI nå for å finne ut hva konsekvensene av den sorte mikroplasten egentlig er.

Arkitektur Nyhetsartikler
Arkitema skal tegne Trondheims nye, bærekraftig stasjon

Arkitema Architects vinner arkitektkonkurransen for design av nye Trondheim Stasjon. Det nye stasjonsbygget vil få en sentral plass i byen, og har som mål å bli en møteplass for alle innbyggerne i Trondheim.

Bruer Nyhetsartikler
Signerte rammeavtale for fjordkrysninger på Nord-Vestlandet

Denne uken signerte AMC (Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult med Johs Holt) med partnere rammeavtale med Statens Vegvesen for fjordkrysninger på Nord-Vestlandet.

Urbanisering Nyhetsartikler
Bilbyen Drammen overrasker i ny COWI-undersøkelse

Drammen har den høyeste bilandelen blant de norske byene COWI har sett på i en fersk befolkningsundersøkelse. Hvem som kjører bil, skiller seg også vesentlig ut fra de øvrige byene.

Urbanisering Nyhetsartikler
64 prosent av bergensere er villige til å la bilen stå

COWI-rapporten "By uten bil – utopi, vidunderlig eller urettferdig" viser et betydelig potensial for grønnere fritidsreiser til Bergen sentrum. Men det er store forskjeller på reisende i indre og ytre bydeler.

Vann Nyhetsartikler
Ny vannforsyning for Oslo er vedtatt

Bystyret i Oslo har tatt endelig investeringsbeslutning om å bygge et vannbehandlingsanlegg og et transportsystem for reservevann til Oslo.

Miljø Nyhetsartikler
DNT og COWI inngår samarbeid om miljø og klima

I en tredelt leveranse til DNT vil COWI arbeide for en økt satsning på natur- og miljøvern, samfunnsansvar og bærekraft.

Digitalisering og teknologi Nyhetsartikler
COWI og Catenda med nytt samarbeid under tech-konferanse i København

Catenda og COWI har samarbeidet om videreutvikling av samhandlingsplattformen Bimsync. Resultatet ble presentert under Urbantech, et innovasjons- og akseleratorprogram for bærekraftig byutvikling i København.

Om COWI Nyhetsartikler
Her vil ingeniørene jobbe: Rådgivere dominerer topplisten

Rådgivende ingeniørselskaper dominerer i toppen av Universums rangering av attraktive arbeidsgivere for ingeniører. COWI klatrer hele syv plasser, og får sin beste plassering noensinne.

Vann Nyhetsartikler
Fant 100 år gammelt vannrør i tre i drift

I forbindelse med saneringsarbeid fant COWI-ingeniøren et 100 år gammelt vannrør i drift. – Det er ikke noe man ser hver dag, sier Roy Bjørkå Fagermoen.

Nyhetsartikler
Stina Charlene byre er ny finansdirektør (CFO) i COWI Norge

Stina kommer fra posisjonen som CFO i Orkla Health Group, der hun hadde ansvar for økonomiavdelingene i Norge, Danmark og Baltikum

Vann Nyhetsartikler
Vannekspert Jonny Ødegård blir prosjektsjef i COWI

Jonny Ødegård kommer fra rollen som avdelingsleder i Norconsult og leder for RIFs ekspertutvalg for vann og miljøteknikk. Han er nå ansatt som prosjekt- og markedssjef i COWI.

Bygninger Nyhetsartikler
Anstein Skinnarland blir Digital utviklingssjef i COWI

Etter fire år i sjefstolen i buildingSMART Norge, vender Anstein Skinnarland tilbake til COWI. Skinnarland går inn i rollen som Digital Development Director, og får dermed nasjonalt ansvar for digitaliseringsarbeidet i COWI i Norge.

Vann Nyhetsartikler
Kampen om det rene vannet

Vannkvalitet og vannforsyning har historisk ikke bekymret nordmenn. Men noe har skjedd. Det siste året har stadig flere kommuner klødd seg i hodet over hvordan de skal møte økte krav til leveringssikkerhet, etterslepet i VA-infrastrukturen, samt en nødvendig modernisering av prosessanleggene.

Veger og motorveger Nyhetsartikler
Feiret åpningen av ny gang- og sykkelvei i Oslo

Sykkelveien mellom Veitvet og Grorud er åpnet. Prosjektet var gjennomført som totalentreprise og ble gjennomført på rekordtid.

Klimaendringer Nyhetsartikler
Phan Åge Haugård (27) fra COWI vinner Årets Unge Rådgiver 2019

Phan Åge kommer til å sette spor etter seg, skriver juryen i sin begrunnelse. For andre år på rad henter COWI hjem den prestisjetunge RIF-prisen Årets Unge Rådgiver.

Vann Nyhetsartikler
COWI henter forskningsleder fra NIVA

Wolfgang Uhl går fra stillingen som forskningsleder i NIVA til COWI. Han skal jobbe for å knytte Aquateam COWIs forskning enda tettere sammen med det ledende renseteknikk- og vannprosessmiljøet i selskapet.

Jernbane Nyhetsartikler
COWI vinner tilbud på togstrekningen Nygårdstangen-Bergen-Fløen

Bane NOR skal bygge om deler av den mest trafikkerte enkeltsporede strekningen i Nord-Europa til et dobbeltspor. Sporet skal være i drift gjennom hele byggeperioden og COWI er nå valgt som rådgivende ingeniør.

Byplanlegging Nyhetsartikler
9 av 10 er villige til å reise grønt til Trondheim sentrum

En ny COWI-undersøkelse viser at hele 92 prosent av de som besøker Trondheim sentrum på sine fritidsreiser enten reiser "grønt" eller er åpne for å gjøre det dersom tilbudet blir bedre. – Det viser et betydelig potensial for mer bærekraftig transport i Trondheim, sier COWI-ekspert.

Infrastruktur Nyhetsartikler
80 år - og ingen planer om å gi seg

Da Eyvind Hesselberg begynte i COWI (daværende Østlandskonsult) i 1967 som VA-tekniker, brukte de penn, papir og regnestav på kontoret. I dag jobber han side om side med unge ingeniører som har digitale verktøy i blodet.

Vann Nyhetsartikler
COWIs overvannsekspert Phan Åge Haugård deler innsikt på tech-podkast

Seksjonsleder for Vann i Oslo, Phan Åge Haugård, gjestet nylig Silvija Seres' podkast, Lørn.tech. Her delte han innsikt om fremtidsrettet overvannshåndtering og den samfunnsøkonomiske nytten av klimatilpasning.

Areal- og eiendomsutvikling Nyhetsartikler
Lager VR-modell av folkekjære Olav Vs gate

Bymiljøetaten og COWI bruker VR og 3D-modellering for å visualisere brukervennlige løsninger i den nye gågaten. Målet er en trygg og multifunksjonell gate for byens vandreglade.

Urbanisering Nyhetsartikler
Sikkerhet til glede og besvær på COWIs Byfrokost

En rungende bransjeenighet om økt sikringsbehov i byene våre preget COWIs Byfrokost. Men eiendomsutviklerne frykter butikkdød om ikke mer byintegrerte løsninger kommer på plass.

Digitalisering og teknologi Nyhetsartikler
COWI vil lage livreddende sykehusmodell

Kan BIM-modeller bidra til å redde liv på nye Stavanger universitetssykehus? Verdensmestere i BIM-modellering Kristoffer Tungland og Torgeir Fadnes i COWI forklarte hvordan dette kan bli mulig under Nordic Edge Expo-konferansen i Stavanger.

Samfunnsplanlegging Nyhetsartikler
De designer sikringstiltakene du ikke ser, på prosjektene du ikke vet at finnes

Senter for risikoreduserende design i COWI jobber med å øke sikkerhetskompetansen blant virksomheter som berøres av den nye sikkerhetsloven.

Infrastruktur Nyhetsartikler
Dette geofagmiljøet sikrer landet når andre sover

De drar på jobb når andre sover, for å ta grunnprøvene som sikrer at fremtidens bygg- og infrastrukturprosjekter bygges på trygg grunn.

Infrastruktur Nyhetsartikler
Trøndersk vegprosjekt fornyer bransjen - du kan bidra med din kompetanse

Ny firefelts motorvei for E6 mellom Kvål og Melhus er den første av sitt slag i Norge. Kontraktsformen Integrert prosjektleveranse (IPL) har aldri før vært brukt på et norsk samferdselsprosjekt. Prosjektet er en pilot i Nye Veier og nå gjelder det å bevise at IPL er kommet for å bli.

Infrastruktur Nyhetsartikler
Utvider og styrker geomiljøet i COWI

Med seks borerigger, over 30 ansatte og noen av landets største prosjekter i porteføljen, skal Oddny Jørgens lede og utvikle COWIs geofagmiljø i vekst.

Digitalisering og teknologi Nyhetsartikler
Trondheimstrafikk får hjelp av stordataanalyse

Avanserte stordataanalyser fra COWIs Data From Sky-teknologi gir et bedre grunnlag for reguleringsarbeidet i hovedferdselsåren Elgeseter gate. I disse dager analyseres den innsamlede dataen.

Bærekraft Nyhetsartikler
Fra deponi til naturperle

Etter over 100 år som kalksteinsuttak og 30 år som deponi for farlig avfall, er Langøya klar for å bli Østlandets neste fjordperle. Nå blomstrer sjelden, stedegen natur på den nordlige delen av den langstrakte øya.

Natur Nyhetsartikler
COWI-ekspert legger hemmelige løyper til VM i orientering

I tre år har deltakere hatt forbud mot å ferdes i Hobbøl kommunes skoger. Når VM i orientering nå avholdes 12-17. august kan de omsider ferdes fritt igjen og teste løypene som sivilingeniøren Tom Arild Karlsen har lagt.

Avfall og gjenvinning Nyhetsartikler
Integrerer miljøkrav i BIM

Ved hjelp av et sterkt Building Information Management-team og egne programmerere, har COWI lyktes med å få miljøkrav inn i det digitale prosjekteringsarbeidet. Integreringen gjennomføres for første gang, som en del av et pilotprosjekt for Rana kommune.

Oversvømmelse Nyhetsartikler
Asfaltjungel koster Norge millioner når det regner

Hver dag vi ikke bygger grønne tiltak på overflaten for å håndtere styrtregnet vårt, koster det samfunnet store summer. Dette til tross for at løsningene både er billigere, mer effektive og gir bedre samfunnsøkonomi enn dagens løsninger.

Klimaendringer Nyhetsartikler
Studenter skal utvikle innovative klimaløsninger for kunstige øyer

Under COWIs sommerprogram 'COWI Try', skal 34 studenter fra Norge, Danmark, Sverige og Storbritannia være med å utvikle innovative klimaløsninger for et av Nord-Europas største byutviklingsprosjekter i Danmark.

Klimaendringer Nyhetsartikler

Veger og motorveger Nyhetsartikler
Komplekst vegprosjekt skal sikre fastlandsforbindelse i Færder

Den nye fastlandsforbindelsen skal avlaste biltrafikken i Tønsberg sentrum og Teie, og bedrer fremkommeligheten for bussene på dagens veinett. COWI har vunnet detaljreguleringen av den komplekse vegoppgraderingen.

Bygninger Nyhetsartikler
COWI vinner tildeling av akustikk i Nationaltheatret

COWIs akustikere har, i samarbeid med verdensledende Kahle Acoustics, fått i oppdrag å rehabilitere akustikken i en av Norges aller viktigste kulturinstitusjoner.

Bærekraft Nyhetsartikler
COWI inn i FNs smartbylab i Ålesund

COWI har inngått intensjonsavtale med FNs nye laboratorium for smarte og bærekraftige byer, som skal etableres i Ålesund.

Bruer Nyhetsartikler
Sikring mot massive isflak gav innovativ brufundamentering – nå tar Beitstadsundbrua form

Store drivende isflak på opptil 10.000m2 gjorde at bruingeniørene måtte tenke nytt om brufundamenteringen. Løsningen ligger nå skjult under havoverflaten.

Om COWI Nyhetsartikler
Gikk for gullklokka

Til sammen har Karin Larsen (67) og Harald Sagen (70) jobbet i COWI i nesten 70 år. I løpet av den tiden har de vordende pensjonistene opplevd alt fra brann til den digitale revolusjonen. Hvordan har de opplevd utviklingen i bransjen?

Trafikk- og transportplanlegging Nyhetsartikler
Disse utfordringene gjør det krevende å planlegge sykkelbyer i Norge

Kvartalsstruktur, plassbegrensninger og smale bygater er blant utfordringene vi står overfor når norske byer skal bli sykkelvennlige, ifølge vegingeniør Steffen Hovde. Langs Ring 2 i Oslo ferdigstilles i disse dager noen av grepene som viser at det likevel er mulig.

Vindenergi Nyhetsartikler
Et av de internasjonalt ledende miljøene for havvind finner vi i Norge

Mens det norske markedet for offshore vindkraft står stille, leder disse ingeniørene arbeidet med verdens største vindturbinparker internasjonalt.

Vann Nyhetsartikler
Hvordan klimasikre fremtidens byer?

Det var tema da Den Danske Ambassade i Oslo inviterte til seminar om klimasikring av norske og danske byer. COWI-eksperter stilte med noen svar på hvordan vann bør håndteres i fremtidens byer.

Industri Nyhetsartikler
Tankstasjoner for flytende gass skal gi grønnere tungtransport i Norden

Industri Nyhetsartikler
Ikke mulig å nå CO₂-mål uten karbonfangst

Med dagens teknologi og energikilder er vi ikke i nærheten av å nå klimamålene i Parisavtalen. Klokka tikker. I mellomtiden kan karbonfangst bli en viktig del av redningen, tror Ole Martin Moe, prosjektleder i COWI.