Mer enn bare en arbeidsplass

Vi tror at trivsel skaper gode prosjekter, og at gode prosjekter skaper trivsel. Derfor jobber vi for at COWI skal være den hyggeligste og mest sammensveisede arbeidsplassen i bransjen. Vi vil skape et fellesskap med rom for alle – der vi samarbeider, lærer av hverandre og har det gøy sammen. I tillegg til fellesskapet på jobb, jobber vi også for en god balanse mellom arbeid, familie og fritid. 

Les mer om våre verdier 

Utvikle karrieren din

Prosjektene våre utvikler seg over tid, og det vil du også gjøre. Som rådgivere lærer vi mest gjennom prosjektene våre. Uavhengig av karrierevei og erfaringsnivå, tror vi at vi utvikler oss mest gjennom å kombinere teori og praksis, en aktiv tilbakemeldings- og sparringskultur og formell opplæring. 

Det skal være motiverende å utvikle ny kompetanse og oppdatere kunnskapen sin. Det viktigste er at du har interesse og motivasjon til å utvikle deg. Da kommer vi i mål sammen.

Møt COWI-ansatte 

Sammen former vi en bærekraftig verden 

Hos oss er du med å prosjektere og utvikle framtida. Enten du jobber med grønne energiløsninger, brubygging eller utforming av bylandskap, bidrar du til å bygge en verden det skal være hyggelig å bo i. Kompetansen vi besitter, kan løse komplekse bærekraftsutfordringer. Derfor har vi også et særlig ansvar for å sette fart på det grønne skiftet, som i tillegg er den største vekstmuligheten i COWIs historie. Vi vil gjerne at du blir med på laget. 

Les om COWIs FUTURE NOW-strategi

Få en god start på karrieren 

Har du lyst til å starte karrieren i et hyggelig og teamorientert arbeidsmiljø med store muligheter for å utvikle deg? Sommerjobb-programmet vårt, COWI Try, gir deg mulighet til å teste arbeidshverdagen hos oss. Det er også mulig å søke deltidsstillinger på lokalkontorene våre og å samarbeide om masteroppgaver.

Les mer om COWI Try her

Møt Lone, en tidligere studentassistent i COWI som nå jobber i vår byggeavdeling i Lyngby.