Sykehus vil sette nye standarder for behandling av barn

Illustrasjon: Totalrådgiver: 3XN A/S, Arkitema Architects, NIRAS A/S, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og Rosan Bosch Studio

Hovedstadsregionen i Danmark, Rigshospitalet og Ole Kirks fond har gått sammen om å bygge et nytt offentlig sykehus som setter nye standarder for behandlingen av barn, ungdom, gravide kvinner og deres familier.

Sykehuset får et helt særlig kjennetegn; en bygning formet som to hender samler alle barn, unge og fødende under ett tak og tar hånd om hele familien.

Sykehuset vil dekke et område på 58 000 m, 179 sengeplasser og 56 ambulatorierom for barn og ungdom så vel som 43 sengeplasser og 30 ambulatorierom for voksne.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Danmark

NÅR:
2017–2024

KUNDE:
Rigshospitalet

COWIS TJENESTER:

  • Kostnadsgjennomgang i forskjellige prosjekteringsfaser
  • Verditeknisk forslag og vurdering
  • Innkjøpsrådgivning
  • Kommersiell styring

Ta kontakt

Peter Michael Pedersen
Project Director
Project Management Consultancy East, Denmark

Tel: +45 4176 0329

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN