Investorer

COWI Holding A/S

COWI Holding A/S er konsernets holdingselskap. Det ble opprettet i 2010 og er eid av COWIfonden og COWI-medarbeiderne. COWI Holding A/S er et unotert dansk aksjeselskap.

At COWI-medarbeiderne er med i eierkretsen, er en viktig del av COWIs strategi.

Vi mener ansatteeierskap vil øke samarbeidet i COWI-konsernet og styrke sammenhengen mellom resultatoppnåelse og medarbeidernes kompetanse og innsats.

Å ha ansatte i eierkretsen er derfor en viktig forutsetning for COWIs fremtidige suksess.

COWIfonden eier alle A-aksjene pluss noen B-aksjer, dvs. ca. 87 prosent av aksjekapitalen. De ansatte eier ca. 13 prosent. (mai 2022) 

AKSJENE

COWI Holding A/S’ aksjekapital (desember 2021) er 286 593 700 DKK (28 659 370 stemmer).

  • 200 000 000 DKK består av A-aksjer (fordelt på A-aksjer pålydende 100 DKK eller multipler av dette, tilsvarende 20 000 000 stemmer) som er heleid av COWIfonden.
  • 86 593 700 DKK består av B-aksjer (fordelt på 865 937 B-aksjer pålydende 100 DKK, tilsvarende 865 937 stemmer) som er eid av COWIfonden, COWI-medarbeiderne og COWI Holding A/S.

HVEM KAN KJØPE AKSJER?

B-aksjer i COWI Holding A/S kan kjøpes av COWI-konsernets ansatte og ledelsen i COWI Holding A/S og COWIfonden, forutsatt at:

  • den ansatte er ansatt i et selskap i COWI-konsernet i områder der aksjeprogrammet for ansatte er tilgjengelig aktuelle områder fastsettes årlig i forbindelse med generalforsamlingen
  • den ansatte ikke har sagt opp, blitt sagt opp eller blitt permittert når B-aksjene kjøpes

Ansatte, ledelse i COWI Holding A/S og COWIfonden kan kjøpe så mange av de tilgjengelige B-aksjene i henhold til et salgstilbud som de ønsker, forutsatt at ingen enkeltperson på et gitt tidspunkt kan eie et samlet antall B-aksjer over en fastsatt grense på 0,5 prosent av aksjekapitalen utstedt i COWI Holding A/S.

AKSJEKURSEN

B-aksjekursen fastsettes av selskapets aksjeverdi, som defineres av selskapets egenkapital delt på aksjekapitalen.

En ny aksjekurs beregnes hvert år etter generalforsamlingen. Denne kursen varer til påfølgende års generalforsamling.

AKSJESALG

Salg av B-aksjer skjer via COWIs aksjonærportal driftet av Computershare. COWIs aksjonærportal finnes her.

Hvert år i forbindelse med åpningen av aksjehandelsvinduet vil nåværende og tidligere ansatte motta en e-post med kobling til aksjonærportalen.

Aksjonærer kan selge B-aksjene hvert år i det årlige aksjehandelsvinduet (innen fire uker etter generalforsamlingen), og det er ingen bindingstid før det er mulig å selge. Men i visse land kan det være lokale variasjoner og/eller lovkrav.

TIDLIGERE MEDARBEIDERE

Hvis aksjonærens ansettelsesforhold i COWI-konsernet opphører, plikter aksjonæren å selge tilbake B-aksjer i første forestående salgsvindu (innen fire uker etter generalforsamlingen). I visse tilfeller kan imidlertid tidligere ansatte beholde B-aksjene i en ytterligere treårsperiode. (Les Vilkår for eie av B-aksjer under Les mer hvis du vil ha mer informasjon.)


Ansvarsfraskrivelse

Innholdet på nettstedet gjøres tilgjengelig kun som en tjeneste og som informasjon. Vi har forsøkt å påse at informasjonen er så nøyaktig som mulig, men denne generelle informasjonen om COWIs aksjeprogram verken erstatter eller endrer betingelsene fastsatt i vilkårene for eie av B-aksjer eller lignende betingelser aksjonærene godtar når de kjøper og/eller eier aksjer.

Ta kontakt

COWI-medarbejder Linda duncan Wendelboe

Linda Duncan Wendelboe
Head of Communication
Communication, Denmark

Tel: +45 56405351