PERSIABUKTA

 
  • Teknisk fokus / viktigste tjenester: Sivil-, konstruksjons- og geoingeniører spesialisert på prosjektering og vedlikehold av bruer, tunneler og marine konstruksjoner, bygninger og konstruksjoner, byplanlegging og arealutvikling, transport Veger og motorveger, utbygging av infrastruktur i byer og landsbyer, industrianlegg, vann og miljø 

Bahrain

COWI Gulf A/S, Branch office Bahrain

Postadresse:
P.O.Box 5486
Manama
Bahrain

Kontoradresse:
Office no. 82, 8th floor
Al Zamil Tower, Block 303
Government Avenue
Manama
Bahrain

Tlf.:+973 17 216177
jnt@cowi.com

Org.nr.: 71406

Oman

COWI & Partners LLC

Postadresse:
P.O. Box 2115
Postal Code - 112
Ruwi
Oman

Kontoradresse:
Building 263, Way 3304
Block 233, Near Oasis Mall
Al-Khuwair, Muscat
Oman

Tlf.:+968 24604200
ot@cowi.com

Org.nr.: 1600656

De forente arabiske emirater

COWI Gulf A/S, Dubai

Postadresse:
P.O. Box 52978
Dubai, UAE

Kontoradresse:
Grosvenor Business Tower
Office 2012
Al Fosool St., Barsha Heights
P.O. Box 52978
Dubai
De forente arabiske emirater

Tlf.:+971 4 568 6535
cowiUAE@cowi.com

Org.nr.: 126381

De forente arabiske emirater

COWI Gulf A/S, Abu Dhabi

Postadresse:
P.O. Box 3876
Abu Dhabi, De forente arabiske emirater

Kontoradresse:
World Trade Center
Level 17
P.O. Box 3876
Abu Dhabi
UAE

Tlf.:+971 2 654 4063
cowiuae@cowi.com

Org.nr.: CN-1163136