Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) er blant sykehusene der man COWI og AEC bidrar med digitaliseringstjenester. Illustrasjon: Arkitema

COWI og AEC vinner rammeavtale for digitalisering av sykehus

03.06.2022

COWI og AEC har signert en rammeavtale med Sykehusbygg for totalt fire år. Avtalen inkluderer BIM-programmeringstjenester for prosjektering og drift av helsebygg.

Gjennom rammeavtalen ønsker Sykehusbygg å styrke sin egen organisasjon med digital ledelseskapasitet til disse prosjektene. COWI og deres datterselskap, AECs, ressurser vil tas inn i byggherreorganisasjonen og støtte Sykehusbygg i kravstillingen til rådgivere og entreprenører. 

– Vi er svært glade for tilliten til å bistå med digitalisering for Sykehusbygg. Med erfaring fra prosjektering av noen av landets største og mest krevende sykehusprosjekter har jeg stor tro på at vi vil kunne være en viktig bidragsyter også når det kommer til å drive digital innovasjon, sier Marius Sekse, sjef for digital transformasjon i COWI.

Løsningene som utvikles skal benyttes av en rekke rådgiver- og helseforetak. 

– Kvalitet i de digitale leveransene er viktig både for bygge- og driftsfasen av et sykehus. Spesielt for driften er det kritisk at kvaliteten på informasjonen er korrekt og god. Derfor har Sykehusbygg satt fokus på å effektivisere kravstilling og kontinuerlig validering av leveransene. Denne rammeavtalen sikrer prosjektporteføljen vår tilgang til riktig kompetanse og kapasitet for å løse de utfordringene som står foran oss, sier Kenth Hårsaker, sjef for digitalisering i Sykehusbygg HF.

Digital tvilling og datakvalitet

En digital tvilling er byggebransjens navn på de digitale bygningsmodellene med tilhørende data for hele byggets livsløp.

Kvalitetssikring og overlevering av data til andre aktører står høyt på agendaen i arbeidet med digitaliseringen av sykehus. Det samme gjør det å ha gode digitale tvillinger som kan brukes av ulike brukergrupper og fagmiljøer i arbeidet, i en drift- og vedlikeholdsfase. 

– Vi spør alltid hva kunden ønsker med en digital tvilling. Sykehusene har en rekke brukerbehov de skal forvalte og når et sykehus står klart til drift bør en digital tvilling umiddelbart gi et godt bilde av hvor alt er og hvilke kapasiteter ulike rom eller elementer har. Det er derfor viktig å tilpasse informasjonen om ulike objekter til de ulike brukernes bruksmønster, hevder Sekse.

I arbeidet med digitalisering av sykehusene ser Sekse for seg en utstrakt bruk av sensorer hvor man kan spore ulike objekter i en modell.

– Et sykehus har mye løst utstyr som flyttes fra rom til rom. Hvor er seng 25 nå, eller hvor er sparkesykkelen til vaktmesteren? Alt dette vil i fremtiden vises live i digitale tvillinger, og det vil være med på å sørge for at sykehusene har kontroll på både personell, pasienter, utstyr og smittespredning.

Gjør prosjekteringshverdagen bedre

I designutviklingen av et sykehus går det med et stort antall arbeidstimer knyttet til modellering og informasjonstilknytning på objekter, samt koordinering av fag- og temamodeller. Fagressurser og BIM-spesialister har gjennom en årrekke hjulpet Sykehusbygg og helseforetakene med å effektivisere ulike arbeidsprosesser gjennom prosjekteringsoppdrag. 

Ifølge Sekse bør løsningene utvikles med åpen kildekode slik at andre også kan være med å utvikle tilleggsapplikasjoner eller videreutvikle BIM-modellene – uten kvalitets- eller informasjonstap i neste fase.

– Dette blir et arbeid som gjør prosjekteringshverdagen bedre for de prosjekterende ved at tidkrevende og til tider kjedelige arbeidsprosesser blir automatisert, sier han. 

Sammenstilt modell av det tekniske anlegget på Sjukehuset Nordmøre- og Romsdal. Illustrasjon: COWI

Unngår forvirring

Overlevering av data til de ulike fase av et byggeprosjekt er også et område der modellene vil komme godt til bruk. 

– Samhandling om informasjon fra prosjekterende til entreprenør og fra entreprenør videre til byggherre er svært sentralt i fremtidens datadrevne byggeplass. Om informasjonen som tidligere fulgte tegninger ikke ligger på objektene i modellene, vil den ikke komme frem til den rette mottakeren, og det vil bli forvirring, byggefeil og forsinkelser. 

Derfor er det svært viktig for Sykehusbygg at de kan sørge for konsistente dataleveranser med god kvalitet fra alle sine prosjekter, ifølge Sekse. 

– Med denne rammeavtalen vil vi fortsette å være en bidragsyter i effektiviseringen og standardiseringen av deres prosjekterings-, drifts- og vedlikeholdsprosesser, avslutter han.

Fakta om digitalisering av sykehus:

  • For å effektivisere arbeidsprosesser og samhandling i sykehusprosjekter utvikles stadig nye verktøy som bidrar til økt utnyttelse av de digitale modellene
  • Digitalisering skal forenkle tilgang til all informasjon om bygningskomponenter, f.eks. produsentdata, driftsdata, livssykluskostnader og miljøinformasjon ved at den er    knyttet til objekter i modellen.
  • På et sykehus er det en rekke elementer som skal være identiske og reproduseres. Digitalisering gjør at man kan automatisere disse prosessene i større grad.
  • Verktøyene i prosjektene inkluderer blant annet: Autodesk Revit, Trimble Novapoint, Solibri, dRofus og Pims.

Ta kontakt

Marius Sekse
Technical Director
Spatial planning and Landscape architecture, Norway

Tel: +47 99000688