Om COWI Nyhetsartikler

COWI Try-studenter presenterer innovasjonsløsninger for Europas første plussby

31.08.2018

Da årets COWI Try-program hadde sin siste dag, hadde over halvparten av studentene allerede signert kontrakter med COWI for videre arbeid med selskapet.

Hvis du skulle utvikle en helt ny by fra grunnen av, hvor ville du ha begynt? Dette spørsmålet fikk deltakerne på COWIs sommerjobbprogram, COWI Try, bruke 30 prosent av arbeidsdagen sin til å svare på. Med utgangspunkt i smartbyprosjektet Sollihøgda Plussby på Avtjerna i Bærum, skulle studentene finne svar på hvordan området kan brukes for å teste ny, miljøvennlig teknologi og intelligente mobilitetsløsninger.

Gjennom sommeren samarbeidet studentene med grunneiere, eiendomsutviklere, teknologiselskaper, lokale beslutningstakere og på tvers av COWIs ulike fagmiljøer for å utvikle innovative konsepter for fremtidens bærekraftige by.

Banet veg for hyperloop

Fordelt på fem ulike grupper fordypet studentene seg i fem ulike oppdrag som berører teknologi og bærekraftig byutvikling; hvordan designe en by som produserer mer energi enn den bruker; hvordan bruke byen som testområde for fremtidens miljøvennlige transportløsninger; hvordan integrere sirkulærøkonomiske løsninger i plussbyen for å redusere forbruk og gjør avfall om til ressurser. 

Studentene svarte med flere kreative konsepter og innovative løsninger, hvor de blant annet så på konsept for hyperloop i Ringeriksbanens servicetunnel, sykkelmotorveier, sirkulærøkonomi og et amfiteater som lagrer overvann. En gruppe brukte dataspill som konseptuelt verktøy for å utvikle byplan for Sollihøgda plussby.

På avslutningsarrangementet presenterte studentene innovasjonsprosjektene sine direktestrømmet på Youtube for samarbeidspartnere, politikere og andre interesserte. Samarbeidspartnerne i prosjektet var SINTEF, Smart City Bærum, Sollihøgda Eiendom, Acando and Skanska.

Møt noen av studentene og hør deres tanker om innovasjonsprosjektet og COWI Try.

 

 

Rett fra sommerjobb til videre arbeid 

Over halvparten av årets 26 COWI Try-studenter har allerede signert kontrakter med COWI for videre arbeid – enten for masteroppgaver, studentstillinger eller faste ansettelser etter fullført utdanning. 

– COWI Try gir oss muligheten til å velge de skarpeste unge, nye talentene. Og det er nettopp tankene til neste generasjons ingeniører og byutviklere som vil definere hvem vi er, hva vi lever av og hvordan vi bor i fremtiden. Det inspirerer meg. Vi er også opptatt av at studentprogrammet vårt har en reell påvirkning på studentenes karrierer og at det gir dem relevant arbeidserfaring. Med andre ord er COWI Try en god match både fra studentenes perspektiv så vel som fra vårt, sier Marius Weydahl Berg, administrerende direktør i COWI Norge. 


Ta kontakt

Kathrine Strøm
Utviklingssjef
Spatial planning and Landscape architecture, Norway

Tel: +47 924 69 283

Les mer

  • COWI Try er et sommerjobbprogram for norske og danske studenter som studerer ingeniør- og byutviklingsfag. Programmet varer fra juni til august.
  • Gjennom sommeren bruker studentene 70 prosent av tiden sin på COWIs kundeprosjekter, mens de resterende 30 prosentene brukes på et tverrfaglig innovasjonsprosjekt på tvers av landegrensene.
  • Årets studenter var fordelt på fire kontorlokasjoner: Oslo, Lyngby, Bergen og Trondheim. 3 studenter jobbet innenfor Transport og byutvikling, 12 innenfor Bygninger, 7 innenfor BTM, 3 innenfor Plan og 1 innenfor Industri og energi.