Foto: Prosjektgruppen Cura

COWI vinner prestisjefylt kontrakt på Nytt sykehus Drammen

COWI har i dag inngått kontrakt med Helse Sør-Øst om prosjektering av elektro og IKT på det nye sykehuset i Drammen.

- Fremtidens sykehusanlegg er noe av det mest komplekse byggeprosjektet man kan ha. Det er en utfordrende oppgave som stiller store krav til både nytenking og erfaring fra tilsvarende prosjekter. Vi har atter en gang befestet vår posisjon innenfor sykehus og det er godt å se at Helse Sør-Øst verdsetter den tunge kompetansen COWI har innenfor sykehusplanlegging, sier Kirsti Engebretsen Larssen, divisjonsdirektør i COWI.

Digitalisering av planleggingsprosessen

Digitaliseringen av sykehusene skjer i en hastighet vi ikke har sett tidligere og det krever nye metoder for hvordan vi planlegger og bygger sykehus fremover. Strømlinjeforming av prosessene og digitalisering av planleggingsfasen er avgjørende for å realisere et prosjekt innenfor de tid- og kostnadsrammene Helse Sør-Øst har definert.

Avansert bruk av BIM og Virtual Design Construction (VDC) er kritisk for å lykkes. Dagens BIM-modeller for sykehus har utviklet seg til å bli et sammensatt verktøy som håndterer kostnader, leveranser, brannsikkerhet og logistikk sammen med de andre bygningsdisiplinene.

Kompleks bruk av BIM reduserer også risikoen for feil, effektiviserer og visualiserer entreprenørens arbeid på byggeplassen og gir oppdragsgiver et bedre redskap for kontinuerlig oppfølging av prosjektet – også utenfor gitte milepæler.

Fremtidens sykehus forutsetter nytenking

Også de sykehusansattes arbeidsoppgaver blir stadig mer digitaliserte. Behovet for sømløs elektronikk, full 4G- og wifi-dekning i fremtidens trådløse sykehus stiller høye krav til tekniske og elektroniske anlegg, som COWI skal prosjektere.

- Vi har i dag inngått avtaler med meget erfarne og kompetente arkitekter- og rådgivere. Til sammen utgjør disse et slagkraftig prosjekteringsteam hvor vi er glad for å ha med solide team fra COWI, sier prosjektdirektør Dag Bøhler.

Sykehus som en del av byutvikling

Frem mot 2040 forventer man opp mot 50 000 nye innbyggere og 25 000 nye arbeidsplasser i regionen. Nytt sykehus i Drammen skal ivareta behovet til behandlingskapasitet for en befolkning i sterk vekst samtidig som arealbruken skal optimeres og pasientsikkerheten ivaretas. Det nye sykehuset blir liggende i et område som blir særs viktig for den fremtidige byutviklingen. Drammen skal gjennom en transformasjon der sykehuset blir en viktig katalysator for vekst og bærekraftige mobilitetsstrukturer.

Fakta om Nytt sykehus Drammen

Størrelse:

110 000 m²

Investeringsramme:

8,2 milliarder. I tillegg kommer kostnader til stråleterapi og IKT

Planlagt byggefase:

2019 -2024/25

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057