Sulafjorden korridor 1 hengebru i ett spenn. Illustrasjon: Dissing+Weitling/AMC

Presenterer brukonsepter for Halsafjorden og Sulafjorden

22.06.2022

Arbeidsfellesskapet AMC (Aas-Jakobsen, Multiconsult og COWI) har utført forprosjekter for fem hengebruløsninger for to fjorder på Nord-Vestlandet. 

Arbeidsfellesskapet AMC har utarbeidet forprosjekt av fire krysningsalternativer over Sulafjorden i Møre og Romsdal og ett alternativ over Halsafjorden på grensen til Trøndelag, på oppdrag fra Statens Vegvesen.

– Det er gjort et meget godt arbeid i utredningen av disse fem krysningsalternativene, og på relativt kort tid er alle konseptene utviklet til et høyt nivå. Nå blir det interessant å følge prosjektene videre, og å bidra til å videreutvikle de mest aktuelle krysningsalternativene. Nok en gang ser vi at å kombinere internasjonal og nasjonal spisskompekompetanse på hengebruer, offshorekonstruksjoner og andre bruprosjekter bærer frukter, og gir verdi for prosjektet og kunden, sier Erik Sundet, avdelingssjef for bruer, tunneler og geofag i COWI.

Sulafjorden er mellom 3 og 4,5 km bred i de foreslåtte krysningskorridorene og omtrent 450 meter dyp. Halsafjorden er rundt 2 km bred i området hvor kryssingen er foreslått og nærmere 500 meter dyp.

Grensesprengende konsepter

Blant de utredede løsningene er en hengebru med det lengste bruspennet i verden på hele 2710 meter. De øvrige krysningsalternativene består av flerspenns hengebruer som kombinerer bru- og offshoreteknologi på en banebrytende måte. Begge fjordkrysningene er tilknyttet ferjefri E39 i Møre og Romsdal.

–  Vi er veldig fornøyde med å få muligheten til å benytte vårt sterke fagmiljø til å utvikle teknisk gjennomførbare løsninger på slike grensesprengende konsepter. Både lengden på bruene og dybden i fjorden har utfordret oss og dette har vært et veldig lærerikt og utviklende prosjekt som vi gleder oss til å følge videre, sier Gunnar Egset, avdelingsleder for samferdselskonstruksjoner i Multiconsult.

Ketil Aas-Jakobsen og Svein Erik Jakobsen, prosjektledere i Aas-Jakobsen, sier de særlig får bruk for kompetansen på slanke dynamiske konstruksjoner som er utsatt for miljølaster i prosjektet. I tillegg ble arbeid med bærekraft tidlig iverksatt med identifisering av utfordringer knyttet til miljøpåvirkning og mulige løsninger og forbedringstiltak i de aktuelle områdene. Gruppen har også undersøkt reduksjon av CO₂-avtrykk ved materialbruk.

– Sammen med sterke offshoremiljøer greier vi å vise at norsk offshoreteknologi fint kan integreres i fjordkryssinger i Norge og internasjonalt. Spesielt interessant var det å inkludere bærekraft på en helhetlig måte. Vi synes det er positivt og givende at dette er en del av prosjektbestillingen, selv i et prosjekt med så fokus på konstruksjoner, sier Ketil Aas-Jakobsen.
Statens Vegvesen har lagt frem de ulike brukonseptene under lokale informasjonsmøter i regionen.

– De grundige tekniske gjennomførbarhetsutredningene utført av arbeidsfellesskapene tar vi med oss videre i beslutningsgrunnlaget for valg av brukonsept for de to fjordene, sier Jørn Arve Hasselø, prosjektleder for fjordkryssingsprosjektene Halsafjorden og Sulafjorden i Statens Vegvesen.

Arbeidsfellesskapet presenterte følgende løsninger for de to fjordene:

  • Hengebru i ett spenn i korridor 1 over Sulafjorden
  • Hengebru i to spenn i korridor 1 over Sulafjorden med sentralt tårn på gravity-based structure (GBS) 
  • Hengebru i to spenn i korridor 2 over Sulafjorden med sentralt tårn på gravity-based structure (GBS) 
  • Hengebru i tre spenn i korridor 2 over Sulafjorden med to tårn på tension leg platform (TLP)
  • Hengebru i to spenn over Halsafjorden med sentralt tårn på tension leg platform (TLP)

AMC har knyttet til seg spesialkompetanse gjennom underleverandørene Aker Solutions, Moss Maritime, Entail, NGI, Safetec, Dissing + Weitling og Plan Arkitekter.

Ta kontakt

Erik Sundet
Vice president
Bridges and Geotechnical diciplines, Norway

Tel: +47 41564897