Transportløsninger for fremtidens byer

I løpet av sommeren skal 25 studenter bruke nærmere 1500 timer til å utvikle innovative, miljøvennlige og teknologiske transportløsninger for fremtidens byer.

Den norske regjeringen har tidligere i år lansert ideen om å bruke Sollihøgda plussby og Ringeriksbanen servicetunnel som testområde for høyteknologiske og miljøvennlige mobilitetsløsninger. Blir det selvkjørende elektriske busser? Kan Norden få sin første hyperloop? Eller vil Elon Musk få realisert sin drøm på norsk jord?

COWIEt nordisk innovasjonsteam med studenter fra COWI Try jobber denne sommeren sammen med grunneiere, eiendomsutviklere, teknologiselskaper og lokale myndigheter for å utvikle konsepter og mulige løsninger for høyteknologiske og miljøvennlige mobilitetsløsninger mellom Sollihøgda plussby og Sandvika i Bærum.

Årets innovasjonsprosjekt gir studentene muligheten til å jobbe med konseptutvikling og hva som skal til for at man skal lykkes med smarte og teknologiske transportløsninger tilknyttet Sollihøgda Plussby. På Sollihøgda skal transportmetodene med størst samfunnsnytte og minst klimaavtrykk prioriteres først. Deling av kunnskap og samarbeid er grunnleggende for at prosjektet lykkes.

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og regjeringen har løftet frem muligheten for å vurdere nye, moderne kollektivløsninger i forbindelse med byggingen av Ringeriksbanen. De har bedt lokale myndigheter og kollektivselskap gå sammen med staten for å undersøke muligheten for å bruke servicetunnelen til en fremtidig Ringeriksbane som trasé for høyteknologiske bussløsninger. Innovasjonsprosjektet vil være et bidrag i dette utredningsarbeidet.

Studentene er delt inn i seks grupper, som arbeider med følgende problemstillinger: Tekniske forutsetninger, konsekvenser ved sambruk av servicetunnel, mobilitetsløsninger- og beregninger, effekt i Oslo-regionen, mulighet for hyperloop og miljømessig forutsetninger for byutvikling.

Ta kontakt

Janne Walker Ørka
Market director
Transport and Urban Planning, Norway

Tel: +47 90997199

Ta kontakt

Ole Emil Johnsen
Senior Kommunikasjonsrådgiver
Communication NO, Norway

Tel: +47 986 36 858