SAMARBEIDSPARTNERE

ACANDO
Frode Kjos
Director Smart Mobility at Acando Norge
frode.kjos@acando.no
Tlf: +47 959 13 285

Acando står bak innførsel og markedsintroduksjon av selvkjørende minibusser til Norge og har markedets mest kompetente miljø innen Smart Mobility og fremtidens transportløsninger.

Verden står i dag ovenfor enorme muligheter rundt utnyttelse av teknologi inn i miljøvennlige mobilitetsløsninger, og et av Acandos satsningsområder er Smart City. Acando ønsker å bistå studentene med vår kompetanse og ikke minst lære av erfaringene som gjøres i COWIs innovasjonsprosjekt.
Sollihøgda Plussby
Hans Jacob Låhne
Utviklingsdirektør Sollihøgda plussby
hans.jacob.lahne@northbridge.no
Tlf: +47 934 54 711

Vi opplever oss fantastisk heldige som har mulighet til å delta i prosessen med å bygge en ny by fra skratch. Særs når det skjer på et tidspunkt hvor det kommer ufattelig mye ny og spennende grønn teknologi. Alle vet at byen blir bra, men jeg tror få (om noen) har sett rammene av hva vi kan oppnå.

Vi ser frem mot å samarbeide med COWI Try-studentene på årets innovasjonsprosjekt, og vi er sikre at de unge ingeniørspirene vil bidra med interessante, nytenkende og bærekraftige ideer.
SmartCity Bærum

Unni Larsen
Daglig leder | SmartCity Bærum
unni.larsen@smartcitybaerum.no
Tlf: +47 9280 8808

Fremtidens mobilitet er et viktig og spennenende tema, som vil utvikle dagens måte å utvikle bærekraftige byer. Dette fagfeltet vil være både utfordrende for dagens planleggere og utviklere, men også gi store muligheter for nye effektive og individuelle løsninger og ikke minst nye forretningsmodeller. SmartCity Bærum ønsker å støtte dette sommerprosjektet fordi dette kan gi oss et innblikk i fremtidens høyteknologiske og miljøvennlige mobilitetsløsninger, som gjerne kan demonstreres i Bærum. Vi ønsker studentene lykke til!

SmartCity Bærum er et partnerskap mellom Bærum kommune og næringslivet. Visjonen er 'Lønnsom samspill for en grønnere fremtid'.SmartCity Bærum er en plattform for offentlig/privat samarbeid som skal bidra til utvikling av nye løsninger og teknologier, og at Bærum blir etablert som stedet for demonstrasjons- og pilotprosjekter etableres. Viktige fokusområder vil være omstilling til lavutslippssområder, grønn konkurransekraft og synliggjøre gode forbildeprosjekter.

SKANSKA INDUSTRIAL SOLUTIONS

Hans Petter Johannessen
District Manager
hans-petter.johannessen@skanska.no
Tlf: +47 93 44 47 58

Skanska ønsker å være støttespiller for COWI Try og innovasjonsprosjektet fordi vi ser at løsninger som optimaliserer bruk av ressurser er helt nødvendig for å nå Norge forpliktelser til EUs klimamål. Som et av verdenes ledene entreprenørselskaper innen miljøteknologi og digitalisering, ser vi frem mot å samarbeide med studentene om fremtidens løsninger innen mobilitet, bærekraftige byer og transport.

Skanska Industrial Solutions er en del av Skanska-konsernet som har spesialisert seg på masseuttak, gjenvinning og foredling av steinmaterialer i bynære terminaler, masseoptimalisering ved byutvikling, produksjon av asfalt, ferdig betong og infraservice. Virksomheten har fokus på grønne løsninger knyttet til logistikk og gjenvinning, med lokal tilstedeværelse og tilpassede anlegg som løser behov innenfor ulike utbyggingsområder/regioner.

SINTEF 
Thor Myklebust
Seniorforsker og forretningsutvikler
Thor.Myklebust@sintef.no
Tlf.: +47 957 79 869

SINTEF ser på mulighetene for å transportere varer i en hyperloop. Teknologier fra et stort utvalg av felt er svært relevante og overførbare til hyperloop. SINTEFs styrke som tverrfaglig forskningsinstitutt er verdifullt på et tidlig stadium, da det gir oss en bred vitenskapelig og realistisk oversikt over utfordringene og mulighetene fremover.