Blogg

Veien mot et bærekraftig samfunn

Utslipp av skadelige klimagasser ligger på et rekordhøyt nivå, samtidig som økonomien og infrastrukturen i byene vokser. Hvordan kan morgendagens byer utformes for å oppnå et bærekraftig klima?

Les mer

Sirkulærøkonomiens bidrag til å nå klimamålene

Tidligere var det tilstrekkelig å finne løsninger som isolert sett løste problemet, uten å vurdere konsekvenser i henhold til klima. Nå derimot, er det en viktig forutsetning at fremtidens løsninger er miljøvennlige og bærekraftige slik at klimatruslene kan bekjempes. Vi har behov for nye løsninger, drevet av nysgjerrige mennesker, om vi skal kunne nå klimamålene i Paris-avtalen.

Les mer

Oppsirkulering er fremtidens ressurshåndtering

Å se inn i framtiden er en spennende øvelse som har fascinert mennesker til alle tider. Gjennom film og litteratur blir vi stadig presentert ambisiøse framtidsvisjoner. Kan oppsirkulering av avfall lage grunnlag for spenstige løsninger i framtiden? Det har min COWI Try-gruppe jobbet med i sommer, og det har gitt meg mulighet til å bidra med idéer som kan tas hele veien fra fantasi til virkelighet i Sollihøgda plussby.

Les mer

Kan AI-drevet kollektivtrafikk erstatte behovet for privatbil i byen?

Tenk om vi hadde sluppet å kjøre privatbiler inn i byen fordi annen transport ville være det suverent beste alternativet? Hva om kollektivtilbudet var styrt etter behov slik at man kunne dra når man ville?

Les mer

Fra energiforbruker til energileverandør

1. august gikk vi tom for årets naturressurser. Det betyr at resten av året bruker vi ressurser som jorden trenger mer enn ett år på å gjenopprette. Klimagassutslippet og energibehovet vårt øker hvert eneste år, og jorda er nå helt avhengig av at vi gjør tiltak.

Les mer

Hvordan bygge boliger som vil eksistere i 300 år?

Drømmen om en grønnere verden krever innovative og fremtidsrettede bygningsløsninger. Vi slipper stadig ut mer CO₂, og skal vi ha forhåpninger om å nå Paris-avtalens globale klimaambisjoner, må dette endres innen 2020.

Les mer

Kan dataspill hjelpe oss å utvikle bedre byer?

Er det hinsides å tro at et dataspill kan hjelpe oss å utvikle bedre byer? I min gruppe har vi valgt å bruke Cities Skylines for å utvikle konseptforslag for Sollihøgda Plussby.

Les mer

Med naturen som inspirasjonskilde, hvordan forme fremtidens smartbyer?

Med dagens klimautfordringer er det viktig å tilrettelegge for et bærekraftig samfunn, hvor nye byer tilpasser seg naturen og ikke omvendt. Vi må finne nye løsninger som forenkler og forbedrer dagens utfordringer, med fremtidens teknologi som utgangspunkt.

Les mer

Det som skjer mellom byggene er det som skaper et samfunn

For å kunne tilrettelegge for et mer bærekraftig samfunn er det nødvendig at vi planlegger byene med et mål om å redusere klimaendringene og dens negative effekter. Et viktig, og nokså kritisk, steg for å nå dette målet er å skape en tverrfaglig tilnærming til byggingen av byer. COWI Try og årets innovasjonsprosjekt åpner dørene for dette.

Les mer

Hvordan bo i by uten bil? 
Tidligere var de fleste fornøyd om de hadde et tak over hodet, nå er derimot behovene langt mer varierte og komplekse. Det er vår generasjon som må finne de beste løsningene for fremtidens transportløsninger, boliger og byer. 

Les mer

En jobb for å forbedre samfunnet

I bachelorgraden min var utvikling av bærekraftige byer og bærekraftige løsninger innen transport- og arealplanlegging svært viktig. Jeg håper at kompetansen jeg tar med meg fra OsloMet kan bidra positivt når vi nå tar fatt på årets innovasjonsprosjekt.

Les mer

Utvikling mot ET grønnere bysentrum

Bilen har lenge vært et folkekjært fremkomstmiddel, og det er derfor viktig å iverksette tiltak som gjør det lettere og mer attraktivt å velge kollektivt. Dersom trenden med mindre persontrafikk og mer kollektivtransport fortsetter, noe jeg tror den gjør, er det viktig at det arbeides og satses betraktelig på dette området. Årets innovasjonsprosjekt fokuserer på nettopp dette – fremtidens bærekraftige transportløsninger – og jeg ser frem til å lære enda mer.

Les mer

Bærekraftige og gode transportløsninger er viktig for fremtidens storbyer

Statistikk viser at flere og flere flytter inn til byene og etterspørselen for kollektivtransport øker. Hvordan kan samfunnet, på en bærekraftig måte, imøtekomme den økte etterspørselen med gode, innovative og fremtidsrettede transportløsninger?

Les mer