Illustrasjon: Zaha Hadid Architects og A-lab. Red. Pernille Wold Kaspersen.

En nysgjerrig prosjektleder

Kjell Arne Vedvik er en nysgjerrig sivilingeniør, prosjektleder, og ikke minst en COWI-veteran. I dag er han oppdragsleder for Norges største samferdselsprosjekt, Fornebubanen.

Da Vedvik blir spurt om hvor reisen begynte, smiler han lett og forteller at han fikk øynene opp for ingeniørfaget av sin far. Han valgte faktisk å gå i akkurat samme fotspor, og utdannet seg som sivilingeniør innenfor konstruksjonsteknikk.

— Det var veldig morsomt å høre han fortelle om konstruksjoner og bygg han hadde vært med på å lage. Historiene var spennende fordi han kunne vise til noe konkret. Det å realisere noe, det er faktisk en av de største driverne som ingeniør og prosjektleder.

BEGYNNELSEN PÅ REISEN

Vedvik har byttet fagområde fra konstruksjonsteknikk, til å jobbe med prosjektledelse i store tverrfaglige prosjekter. Norges største samferdselsprosjekt, Fornebubanen, er på agendaen i dag, men det hele begynte med et nytt slambehandlingsanlegg for Statoil på Tjeldbergodden.

—I mitt første prosjekt reiste vi rundt og så på tilsvarende anlegg for å finne de beste løsninger. Det var veldig lærerikt, men det ble med dette ene slambehandlingsprosjektet. Neste prosjekt var siste byggetrinn på Ski storsenter. Et svært komplisert prosjekt med vanskelige grunnforhold med mye kvikkleire i bynært område. Kvikkleira bydde på utfordringer, vi kalkstabiliserte grunnen og etablerte grove vanntette konstruksjoner. Prosjektet skulle huse forretninger, hotell, boliger, kino, bibliotek og parkeringsanlegg, totalt 40 000 m² BTA.
Vedvik mimrer tilbake og sier at han syntes byggteknikk og alle de tverrfaglige problemstillingene var veldig morsomme.

—Det var nok det som trigget interessen for å lede prosjektene – å løse komplekse problemstillinger sammen med flinke fagressurser.

FØLER PÅ ET STORT ANSVAR

Vedvik sier selv han har vært heldig som har fått lede større og større prosjekter. Han begynte med å kombinere rollen som disiplinansvarlig for byggteknikk i tillegg til å være prosjektleder. Etter hvert som prosjektene ble større, måtte han han velge én retning.

—Jeg har alltid vært nysgjerrig på prosjektlederrollen. Nysgjerrigheten tror jeg har vært viktigst for hvor jeg er i dag.

Kjell Arne har vært sentral i komplekse prosjekter som Stavanger Universitetssykehus, Nytt Østfoldssykehus og Nytt beredskapssenter for Politiet. Han trekker likevel fram de mindre og mellomstore prosjektene han har vært med på. I slike prosjekter er det kortere gjennomføringstid og man får en bratt læringskurve. Eksempler på slike prosjekter er rehabilitering og ombygging av Grorud skole, rehabilitering av Smestad brannstasjon, Nye Prekestolen fjellstue, Nordstrandsklinikken, Nordstrand VGS, Lassonløkka rehabiliteringssenter og Vestfold krematorium.Nye Prekestolen Fjellstue. Foto: Helen & Hard AS

Vedvik sier han lærte viktigheten av god kundehåndtering og hvordan etablere gode samspill, både internt i prosjekteringsgruppen, men også mot byggherre og brukere. Lærdommen har han tatt med seg inn i arbeidet som prosjektleder i dag. Vedvik forteller at han føler på et stort ansvar som leder.

— Jeg er med på å forme hverdagen til veldig mange mennesker. Det at vi er organisert riktig, har etablert gode rammeverk og har gode prosesser er en av nøklene. Samtidig må vi sikre et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøet blir ikke godt av seg selv. Vedvik er opptatt av at det bygges en god kultur i prosjektene. For å skape et godt og energisk arbeidsmiljø mener han at alle må oppleve at det å ta ansvar og initiativ blir verdsatt. Vedvik sier at man må legge til rette for en positiv og god tilbakemeldingskultur.

— Dette er avgjørende for at prosjektene skal nå sine mål og at man kan levere noe man er stolte av sammen. Da må hver enkelt få tillit og alle må ta ansvar, dette henger tett sammen for å skape felles engasjement.

UTFORDRINGER SOM PROSJEKTLEDER

Suksess i et prosjekt kan defineres på mange måter. Vedvik viser til at det kan være å levere noe sammen, men også å få kunden til å føle at prosjektet er en suksess. Med gode forventningsavklaringer vil COWI levere noe som både selskapet og kunden kan være fornøyde med, mener han.

– Etter å ha gått gradene har jeg lært at man må ha god kjennskap til kjerneprosessene og styringssystemet for å få suksess i prosjektene. Vi har også fått god bruk for de digitale verktøy som har blitt utviklet i de siste årene.

Kjell Arne uttrykker at han alltid har vært åpen for nye måter å samhandle på gjennom digitale verktøy. Post-it-lapper og Excel-ark er ikke standarden lenger. Han understreker at gode digitale verktøy skal ha mye av æren for at Fornebubanen har klart å holde full produksjon under pandemien.

I store prosjekter er det en utfordring å gi tilstrekkelig informasjon til alle. På Fornebubanen er det omtrent 400 personer involvert. Det er som å lede en stor bedrift, så det gjelder å dele koordinert informasjon.
Kjell Arne Vedvik Project manager

For å overkomme kommunikasjonsutfordringer sier Vedvik at man ikke må være redd for å stå frem og være synlig. For Kjell Arne hjelper det å være rolig i og reflektert. Det har også vært nyttig med klart definerte roller og et godt styringssystem. Etter solide 20 år i COWI gir Vedvik gledelig tips til fremtidens prosjektledere der ute:

— Stikk hodet frem, ta ansvar og vær modig! Begynn med de små og mellomstore prosjektene, her det det stor fart og bratt læringskurve. Ta på deg rollen som assisterende prosjektleder i større prosjekter og vær nysgjerrig. Og prosjektlederkursene i COWI har blitt veldig bra! Meld deg på disse.

Avslutningsvis kommer han med en siste oppfordring:

— Jeg rådfører meg ofte med andre dyktige medarbeidere og ledere i COWI når jeg er usikker. Lurer du på noe, ikke vær redd for å be om hjelp!

Ta kontakt

Kjell Arne Vedvik
Project manager
Buildings Oslo, Norway

Tel: +47 412 19 535