COWI forenkler ledelsesstrukturen og utvider konsernledelsen

29.01.2024

COWI utvider konsernledelsen og avvikler én topplederstilling for å styrke gjennomføringen av strategien sin.  

COWIs ambisjon er å fortsette selskapets betydelige vekst og samtidig befeste sin posisjon i markedet i årene som kommer. Derfor styrker COWI konsernledelsen og sikrer seg flere krefter for å gjennomføre COWIs strategi, der det grønne skiftet står i sentrum. 

– COWI har de siste årene opplevd rundt ti prosent organisk vekst og innehar en sterk posisjon tross ustabile markedsforhold. Verden endrer seg raskt, både for kundene våre og for oss. Vi ønsker å gi kundene og samarbeidspartnerne våre så verdifull hjelp som mulig i overgangen til en mer bærekraftig verden, der teknologisk utvikling, grønn energi og mer bærekraftige materialer blir stadig viktigere. Derfor trenger vi en enkel ledelsesstruktur og en enda sterkere konsernledelse, forklarer konsernsjef Jens Højgaard Christoffersen. 

Han utdyper: – Fremover vil konserndirektørene for våre fire geografiske forretningsområder samt lederne for People and Culture og ingeniør- og designsentrene våre inngå i konsernledelsen. Dette gjør at vi raskere og mer effektivt kan fange opp signaler og ta beslutninger.  

Som en konsekvens av dette har vi også besluttet å avvikle rollen chief operating officer (COO). Etter gjensidig avtale og etter overlevering av ansvar vil nåværende COO, Rasmus Ødum, forlate COWI etter 15 år i konsernledelsen.  

– Det er ikke lett å ta farvel med Rasmus, som har vært en svært engasjert og dyktig kollega i mange år. Han har stått bak mange viktige initiativer som har rustet oss til å ta på oss utfordrende prosjekter. Jeg vil gjerne takke Rasmus for hans mange uvurderlige bidrag til COWI gjennom årene, avslutter Jens Højgaard Christoffersen. 

COWIs nye konsernledelse:

  • Konsernsjef Jens Højgaard Christoffersen 
  • CFO Natalie Shaverdian Riise-Knudsen 
  • CBDO Marius Weydahl Berg 
  • Executive Vice President of Business Line Denmark, Henrik Winther 
  • Executive Vice President of Business Line International og midlertidig leder for COWIs ingeniør- og designsentre, Michael Bindseil 
  • Executive Vice President of Business Line Norway, Birgit Farstad Larsen 
  • Executive Vice President of Business Line Sweden, Anders Wiktorson 
  • Head of People and Culture, Anne Daugaard Barslund 

Ta kontakt

 Søren Kragh Pedersen

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 20257018