Rikshospitalets nye barnesykehus

Arkitektur Løsninger

BørneRiget er tenkt som et lekende konsept, hvor to hender, fingre og et hjerte i midten danner grunnstrukturen i bygget. Det nye barnesykehuset står med sine myke organiske former i kontrast til de rette vinklene på resten av Rikshospitalet.

Barn lærer og lever ved å leke – også når de er syke. Designarbeidet bygger derfor på helende arkitektur,
som utover det funksjonelle også gir mulighet for lek og kreativ utfoldelse og dermed bedre kan bli et sykehus på barnas premisser.

Prosjektet har stort fokus på å sikre at barna og familiene deres som kommer til Børneriget, føler seg trygge og velkomne. Dette gjøres blant annet gjennom etablering av private soner og flere typer offentlige soner, slik at den enkelte selv kan velge graden av samvær med andre.

For enden av hver «finger» i bygget er det et rom i dobbelt høyde med vinterhager, som gi pasientene et grønt pusterom.

INFO OM PROJEKTET

HVOR:
Danmark

KUNDE:
Rikshospitalet

NÅR:
2017 -

ARKITEMAS TJENESTER:
Arkitema har bidratt med arkitektrådgivning i designfase og hovedprosjektering.

Ta kontakt

Wilhelm Berner-Nielsen
Arkitekt MAA, Partner
Segmentchef Health

Tel: +45 2672 2601

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN