Høy fleksibilitet mellom varme- og strømproduksjon

Kraftvarmeverket er et toppmoderne 110 MW biomassefyrt anlegg. Det har brenselfleksibilitet, høy virkningsgrad og avansert rensing av røykgassen. Det kan dessuten veksle fleksibelt mellom å produsere varme og strøm. 

Anlegget fyrer med halm som hovedbrensel, men kan tilsatsfyre opp til 50 prosent flis.

Anlegget har svært avansert utstyr for rensing av røykgassen med et varmegjenvinningssystem bestående av røykgasskondensering og oppfukting av forbrenningsluften.

Systemet for rensing av røykgassen inneholder et tekstilfilter med kalkinjisering og et bakre SCR-system for DeNox.

COWI var totalrådgiver på det nye anlegget i Aarhus. 

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Danmark

NÅR:
2013–2017

KUNDE:
Aarhus Kommune – AffaldVarme Aarhus

COWIS TJENESTER:

  • Totalrådgivning

Ta kontakt

Astrid Kragh
Business development Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 24696804

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN