Bærekraft  

I COWI er bærekraft en integrert del av vår visjon og kjernen i forretningsmodellen vår.

Vår visjon er å skape sammenheng i morgendagens bærekraftige samfunn, og vi er forpliktet til gjøre dette med langsiktige samfunnsmessige, miljømessige og menneskelige interesser i tankene.

Bla gjennom løsninger, nyheter og innsikt innenfor bærekraft.  

Begrens resultater
Vis flere