prosjekteringen av de kritiske systemene

NNITs nyeste utvidelse av datasenterkapasiteten sikrer at IT-tjenester kan leveres med høy sikkerhet, svært lav avbruddsrisiko og et design som oppfyller Uptime Institutes TIER-nivå III-standard.

Uptime Institute har sertifisert datasenteret både for prosjekteringen (TCDD – Tier Certification of Data Centre Design) og for byggingen av anlegget (TCCF – Tier Certification of Constructed Facility).

Som eneste rådgiver stod COWI for prosjekteringen av de kritiske systemene. Prosjektet omfattet alle faser fra nytt anlegg til testet anlegg klart til IT-drift og ble utført innenfor tids- og budsjettrammen.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Danmark

NÅR:
1. september 2016 – 1. oktober 2017

KUNDE:
NNIT A/S

COWIS TJENESTER:

  • Prosjektledelse
  • Byggeplassledelse
  • Tilsyn
  • Inspeksjoner
  • Prosjekteringsarbeid, herunder MEP, ITB, sikkerhet, arkitektur, konstruksjon, bygg og anlegg samt tillatelser, idriftsetting og assistanse med sertifiseringsprosessen

Ta kontakt

Jannich P. Jensen
Chief Project Manager
Industry, Denmark

Tel: +45 56402786

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN