utvidet vegnett som forbinder Izmir og Istanbul

Osman Gazi-brua krysser Izmitbukta og utgjør del av det utvidede vegnettet som forbinder Izmir og Istanbul. Den reduserer reisetiden med drøye seks timer. 

Hengebrua har et fritt spenn på 1550 meter mellom tårnene og en samlet lengde på omtrent tre kilometer.

Brua er oppført i et av de mest seismisk aktive områdene i verden, noe som stiller ytterligere krav til brukonstruksjonen.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Tyrkia

NÅR:
2011–2016

KUNDE:
IHI, Japan

COWIS TJENESTER:

  • Anbudsprosjektering
  • Detaljprosjektering
  • Teknisk assistanse under byggingen

Ta kontakt

Henrik Andersen
Senior Business Development Director
Transportation , Denmark

Tel: +45 56402789

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN