en motor for handelsvekst i vancouver

South Fraser Perimeter Road-prosjektet, ca. 40 kilometer langt, er en ny firefeltsveg med fartsgrense på 80 km/t langs sørsiden av elven Fraser. Den nye vegen fører til en betydelig utvidelse av Metro Vancouvers vegnett og er sentral for å styrke handelen i området.

COWI stod for konseptutvikling, sluttprosjektering, feltgjennomgangstjenester og byggestøtte for 15 bruer, hvorav åtte krysser vann i miljøsensitive områder.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Vancouver og omegn, BC, Canada

NÅR:
2010–2013

KUNDE:
Transport- og infrastrukturdepartementet, British Columbia

COWIS TJENESTER:

  • Konseptutvikling
  • Sluttprosjektering
  • Feltgjennomgangstjenester
  • Tjenester under byggingen

Ta kontakt

Josh Little
Head of Section
Bridges, Canada

Tel: +1 6049861225

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN