en landemerkeportal til Hongkong

Stonecutters Bridge er en del av en øst-vest-gående motorveg som forbinder Hongkong internasjonale lufthavn med byområdene på Kowloon-halvøya.

Brua krysser Rambler Channel og blir en ikonisk inngangsportal til Hongkong. Med et hovedspenn på 1018 meter er den blant verdens lengste skråkabelbruer.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Hongkong

NÅR:
1999–2009

KUNDE:
Vegmyndighetene, Hongkong

COWIS TJENESTER:

  • Prosjektkonkurranse
  • Detaljprosjektering
  • Bru-aerodynamikk
  • Tekniske spesifikasjoner
  • Byggetilsyn

Ta kontakt

COWI-medarbeider Tina Vejrum

Tina Vejrum
Senior Technical Director
Major Bridges International, Denmark

Tel: +45 56401216

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN