9000 kvadratmeter stor råtnetank muliggjør planlagt vedlikehold

Käppala renseanlegg i Lidingö mottar spillvann fra 1,5 millioner mennesker i elleve kommuner nord og øst for Stockholm.

Anlegget skal utstyres med en tredje råtnetank for å skape redundans i prosessen, muliggjøre planlagt vedlikehold og håndtere økte mengder slam. Nærliggende fjellmasse ble sprengt ut for å få plass til den Den nye råtnetanken som er 9000 m³.

Når alt står ferdig, kommer ingenting til å være synlig over bakken unntatt et lite skur for teknisk utstyr.

Anlegget vil også få et nytt anlegg for høystrømsrensing, som vil bli installert for å sikre behandlingskapasitet under unormalt høye vannstrømmer.

Dette prosessutstyret vil også bli plassert i fjellet og øke anleggets kapasitet fra 5 til 8 m³/s.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Lidingö, Sverige

NÅR:
2016–2019

KUNDE:
Käppalaförbundet

COWIS TJENESTER:

  • Kloakkanlegg
  • Akustikk, støy og vibrasjoner
  • Kjemikalier og økotoksikologi
  • Arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Risikoanalyser og prosessikkerhet
  • Overflatevann, grunnvann og resipienter

Ta kontakt

Stefan Mattsson
Vice President
Process and Project, Sweden

Tel: +46 705080021

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN