Vilkår for deltakelse i NM i Ingenørd

COWI AS (heretter kalt Organisatoren) er ansvarlig for konkurransen. Ved deltagelse i konkurransen vil konkurransevilkårene og personvernsvilkårene anses som akseptert. Konkurransen er åpen for alle studenter, uansett årstrinn, og følger COWIs definisjon på hva en Ingenørd er (se punkt 2).

1. Konkurranseperiode

Konkurransen har følgende aktiviteter i følgende perioder:

 1. Innsending av pitch: 25.10. - 21.11.2021
 2. Utvelgelse av pitcher: 22.11 – 28.11.2021
 3. Stemmegivningsfase: 29.11.2021 - 16.01.2022 på COWI.no
 4. Finale: 20.01.2022.

2. Hvem kan delta?

Det er ikke et kriterium å være ingeniørstudent. Konkurransen er åpen for alle studenter, uansett årstrinn, og følger COWIs definisjon på hva en Ingenørd er:

«Ingenørd m1 [inʃənøːɖ]. Person som ofte studerer ingeniørfag eller vil kunne jobbe i et selskap med overvekt av ingeniører. Liker å gå i dybden på faglige eller personlige interesser, noe som ofte utarter seg i ustanselig indre tankerekker som forsøker å se sammenhenger eller løse problemer, eller som gir utløp i heftige faglige samtaler med andre ingenørder som av utenforstående kan fremstå som usammenhengende eller uforståelig, ofte på grunn av svært hyppig bruk av akronymer. Ordet er sammensatt av ordene ingeniør og nerd. Sistnevnte ble tidligere brukt negativt om “fagidioter” med hentydninger til manglende sosiale evner utenfor kjerneinteressen, men anses i dag som en hedersbetegnelse for personer med store kunnskaper og interesser, evne og vilje til å ta faglige dypdykk og å (ofte) dele denne med studievenner.»

I Konkurransen er det kun mulig å levere én pitch per student eller gruppe. Alle deltakere må være studenter med betalt studieavgift for gjeldende semester. Du må oppgi studiested i pitchvideoen og mailen når du sender inn ditt bidrag. 

Vi har kontakt med følgende studiesteder (heretter kalt Studiested/-et/-er/-ene) angående deltagelse:

 • NTNU – Trondheim
 • NTNU – Gjøvik
 • NTNU – Ålesund
 • NMBU – Ås
 • Universitetet i Tromsø
 • Høgskolen i Østfold
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Sørøst-Norge

Dersom du ikke er student ved et av disse studiestedene, men likevel ønsker å delta, er det særlig viktig at du nevner studiested i pitchvideoen og i mailen når du sender inn ditt bidrag.

3. Hvordan foregår konkurransen?

Konkurransen har fire aktiviteter.

1. Innsending av pitch: 25.10. - 21.11.2021

I denne perioden oppfordres studenter ved nevnte studiesteder til å sende inn sin Ingenørd-pitch. Pitchen spilles inn på video og skal inneholde hvilket studium studenten går, noe faglig som fascinerer hen og en kort forklaring på hvorfor dette er interessant. Det er også mulighet for å legge ved en kort tekstbeskrivelse i mailen i tillegg til videoen. Tekniske videoferdigheter skal ikke avgjøre hvorvidt du blir valgt ut, men teller heller ikke negativt.

2. Utvelgelse av pitcher: 22.11 – 28.11.2021

I denne perioden vil en tverrfaglig jury fra COWI plukke ut 3 deltagere fra hvert studiested som går videre i konkurransen om å bli «Årets Ingenørd». Kriteriene for å vinne «Årets Ingenørd» er en inspirerende, gøyal eller interessant pitch med faglige fascinasjoner som bidrar til samfunnet.

Juryen vil også velge ut deltagere som går videre i konkurransen om å bli «Juryens favoritt» og får mulighet til å delta i sommerjobb-programmet COWI Try. Dersom du vil bli vurdert i denne kategorien, må du legge ved CV sammen med pitchen din. Kriteriene for kategorien «Juryens favoritt» vil, i tillegg til innsendt pitch, også basere seg på CV og deltagelse i en egen intervjuprosess.

Deltakere som studerer fag COWI rekrutterer fra, vil få en fordel i utvelgelsen.

3. Stemmegivningsfase: 29.11.2021 - 16.01.2022

I denne fasen kan alle studenter fra studiestedene gi sin stemme til den pitchen de synes er best. Dette gjøres på en egen lansingsside på COWI.no.

4. Finale: 20.01.2022.

Finalen er siste fase i konkurransen og vil avholdes 20.01.2022. Finalearrangementet finner sted på COWIs hovedkontor i Oslo. Deltagende studiesteder blir invitert til å følge arrangementet via stream. Til finalen vil også utvalgte studenter bli invitert til COWIs hovedkontor der kost og losji dekkes. Det tas forbehold om at dato for finalearrangement kan flyttes.

I finalen vil det kåres:

 • «Årets Ingenørd»
 • «Juryens favoritt»

4. Publisering av deltagere

Deltagerne som kvalifiserer seg til stemmegivningsrunden blir kontaktet på den e-postadressen som ble brukt for å sende inn pitchen. Deltagerne vil ikke publiseres på COWIs nettside eller i sosiale kanaler uten samtykke. Publisering på nettsiden er et kriterium for å vinne hovedpremien, «Årets Ingenørd», men er ikke et kriterium for å vinne «Juryen favoritt».

Ved innsending er det nødvendig at deltageren sier ifra dersom hen ikke vil at sin pitch skal publiseres på COWI.no.

5. Premier

Vinneren av tittelen «Årets Ingenørd» vil motta en attraktiv og nerdete premie.

Vinneren av «Juryens favoritt» vil få muligheten til å delta i sommerjobb-programmet vårt COWI Try. Premien forutsetter av deltageren møter COWIs ansettelseskriterier.

Dersom en av vinnerne trekker seg har Organisator mulighet til å gi vedkommende sin premie til en av de andre deltagerne.

Vinnerne kan bli pålagt å fremvise dokumentasjon på betalt studieavgift for å få utlevert premiene. Organisatoren kan oppheve premietildelingen dersom tilstrekkelige opplysninger for å utstede og oversende premien ikke gis innen rimelig tid, eller dersom vinneren oppgir feil opplysninger.

6. Generell informasjon

Dersom konkurransen ikke kan gjennomføres som planlagt, forbeholder Organisatoren seg retten til å endre vilkårene for konkurransen. Herunder gjøres det særlig oppmerksom på at Covid-19-situasjonen kan medføre at gjennomføringen av konkurransen endres. Organisatoren vil forholde seg til de gjeldende smittevernanbefalinger, samt Organisatorens egne risikovurderinger.

Organisatoren kan diskvalifisere enhver deltager i konkurransen eller nekte å gi ut premie under konkurransen, dersom deltagerne ikke opptrer i samsvar med konkurransevilkårene eller dersom det er mistanke om juks.

7. Spørsmål

Ved spørsmål til konkurransen kan man kontakte oss på: MKHA@COWI.no