Foto: Fra venstre: Administrerende direktør Ole-Petter Thunes i Rambøll, konserndirektør for store infrastrukturprosjekter Jesper Asferg i COWI, administrerende direktør Birgit Farstad-Larsen i COWI, konstituert prosjektdirektør Terje Simmenes i Bybanen Utbygging og administrerende direktør Elisabeth Heggelund Tørstad i Asplan Viak. Foto: Iver Daaland Åse / Bybanen Utbygging.

Bybane-kontrakt signert: – Et drømmeprosjekt

05.06.2023

Bybanen Utbygging har signert hovedkontrakten på prosjektering av byggetrinn 5 Bybanen til Åsane med COWI i samarbeid med Rambøll og Asplan Viak.  

Prosjekteringskontrakten for det femte byggetrinnet på Bybanen – fra sentrum til Åsane – er nå inngått med COWI som har med seg Rambøll og Asplan Viak som underrådgivere. Prosjekteringsgruppen består av erfarne prosjektledere og faglige spydspisser. Dermed går startskuddet for et av Norges grønneste og mest komplekse mobilitets- og byutviklingsprosjekt i sentrum av en av verdens vakreste byer.

– Startskuddet har nå gått for prosjektering av Bybanens byggetrinn 5 til Åsane. Med COWI, Rambøll og Asplan Viak med på laget har vi fått et kompetent og entusiastisk prosjekteringsmiljø som skal jobbe sammen med Bybanen Utbygging for å sikre at Bybanen bygges innenfor kostnadsrammer, innenfor avtalt tid og med de kvaliteter som kjennetegner dette viktige samferdselsprosjektet, sier konstituert prosjektdirektør Terje Simmenes i Bybanen Utbygging.  

Prosjekteringen av Bybanens byggetrinn 5 Bergen sentrum til Åsane starter umiddelbart.

– Prosjekteringskontrakten som nå er signert er et viktig grep for å sikre kontinuerlig utbygging. Sammen med prosjektgruppen er vi nå umiddelbart klar til å ta stafettpinnen videre fra det gode arbeidet som er utført i reguleringsplanen, sier Terje Simmenes 

– Et drømmeprosjekt

Bybanen til Åsane er mer enn et baneprosjekt. Det bidrar til grønn mobilitet og økt livskvalitet i Norges nest største by. Det anslås at rundt 60.000 mennesker vil bruke kollektivstrekningen hver dag i 2040. Administrerende direktør i COWI, Birgit Farstad Larsen, omtaler Bybanen til Åsane som et drømmeprosjekt.

– Dette er et nøkkelprosjekt for sømløs og bærekraftig mobilitet i Bergen. Bybanen Utbygging er en fremoverlent byggherre som bygger en fremtidsrettet bane som bidrar til bærekraftig byutvikling på sitt beste. Dette er et drømmeprosjekt. Vi er utrolig stolte over å få æren av å planlegge denne viktige etappen av Bybanen sammen med et så sterkt team. Med dette blir også en av verdens vakreste byer enda grønnere, sier Farstad Larsen. 

Samlet den beste kompetansen

Reguleringsplanen ble vedtatt av Bystyret i Bergen 31. mai. Dette er det lengste byggetrinnet på Bybanen, og strekker seg fra Kaigaten via Norges Handelshøyskole og Åsane terminal til Vågsbotn. Det er også et komplekst byggetrinn med bane på batteridrift, underjordisk holdeplass og der store deler av traséen går gjennom et tett byområde med tett trafikk, næringsaktivitet og med mange kulturminner.  

– Sammen med Rambøll og Asplan Viak har vi jobbet oss metodisk gjennom kompleksiteten og kompetansen som trengs for å lykkes i prosjektet. Bybanen skal bygges langs Bryggen midt i Bergen sentrum. I tillegg til å være et ambisiøst baneprosjekt, er det også i aller høyeste grad et bærekraftig byutviklingsprosjekt. Det rommer også sykkelvei og forlengelse av en fjelltunnel. Med oss på laget har vi faglige spydspisser fra Norge, India og Polen, samt prosjektledelse fra Danmark, sier Jesper Asferg, konserndirektør for store infrastrukturprosjekter i COWI.

Bybanen Utbygging mottok svært gode tilbud fra de beste fagmiljøene i Norge i konkurransen, og svært glad for interessen for konkurransen. Prosjekteringsgruppen under COWIs ledelse med Rambøll og Asplan Viak som underrådgivere vant konkurransen på både oppdragsforståelse, pris og det samlede kompetansemiljøet disse tre selskapene kunne tilby.

Samlokalisering og sømløs samhandling

Prosjekteringsteamet vil benytte metodikken Virtual Design and Construction (VDC), som bidrar til effektiv, sømløs og digital samhandling og prosjektgjennomføring.  Ved at hele teamet sammen benytter de metoder og ikke minst digitale verktøy som ligger i VDC sikres måloppnåelse for Bybanen sine overordnede mål samtidig som man har tydelig fokus på prosjektmålene underveis i prosjektet.

– Samhandling er særlig viktig i et prosjekt med mange grensesnitt og høy kompleksitet. Vi kobler derfor på det beste som finnes av nasjonal og internasjonal kompetanse, samt bruk av digitale samhandlingsløsninger for å jobbe som ett team.  Hele prosjektorganisasjonen står klare og er motiverte til å gripe arbeidet fatt, sier Asferg. 

Prosjekteringsteamet fra Bybanen Utbygging og prosjekteringsgruppen samlokaliseres i det nordre tårnet i Vestlandsshuset i Bergen sentrum.  

– Jeg er overbevist om at samlokalisering er den beste løsningen når vi skal prosjektere det største og mest komplekse byggetrinnet på Bybanen så langt. Vi gleder oss virkelig til å jobbe tett sammen med våre rådgivere i flotte samhandlingslokaler i Vestlandshuset, sier prosjektleder Bernt Fredrik Berger i Bybanen Utbygging. 

Prosjektet har umiddelbar oppstart. Videre vil prosessen med kvalitetssikring av prosjektet (KS2) og finansiering gjennom Miljøløftet danne rammer for prosjektering og bygging. Byggestart er planlagt i sentrum i 2025 og prosjekteringen rettes ii første omgang mot strekningen Sentrum-Amalies Skrams vei.  

Prosjektgruppen COWI, Rambøll, Asplan Viak  (CORAV)

 • Prosjekteringsgruppen ledes av COWI, med Rambøll og Asplan Viak på laget som underrådgivere.
 • COWI er et internasjonalt rådgivningsselskap innenfor fornybar energi, infrastruktur, bygninger og klimatilpasning med ca. 7 500 medarbeidere verdenover, hvorav 1500 jobber i Norge.
 • Rambøll Norge er del av et internasjonaltrådgiverfirma med ca. 17 500 ansatte, hvorav nærmere 1700 er ansatt i Norge.
 • Asplan Viak er et norsk rådgivningsselskap innen plan-, arkitektur- og ingeniørfag med 1200 ansatte rundt om i hele landet.
 • Prosjektteamet vil bruke VDC-metodikk, som bidrar til effektiv, sømløs og digital samhandling og prosjektgjennomføring.
 • Prosjektgruppen har gode og nylige erfaringer med denne arbeidsmetodikken fra andre store samferdselsprosjekt, der de blant annet har redusert beslutningstid og totale kostnader for prosjektet

Prosjekteringskontrakten

 • Kontrakten omfatter prosjekteringsaktiviteter som er nødvendig for å ferdigstille utbygging av byggetrinn 5 som går fra Bergen sentrum gjennom Åsane til Vågsbotn, sammen med en med en sammenhengende sykkelrute 
 • Kontraktens lengde avhenger av avklaringer mot forlengelse av Fløyfjelltunnelen 
 • Kontraktssummen er på rundt 1,1 milliarder kroner

Byggetrinn 5 Åsane

 • Reguleringsplanene for Bybanen til Åsane ble vedtatt i Bergen bystyre 31. mai 2023
 • Bybanetraséen fra Kaigaten i sentrum til Vågsbotn i Åsane er 12,7 km lang og har 14holdeplasser. Sykkeltraséen fra Kaigaten til Vågsbotn er ca. 13 km lang. Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen er ca 3 km, slik at total lengde på Fløyfjellstunnelen blir ca. 5,5 km.
 • Reisetiden fra Torget til Åsane terminal blircirka 17 minutter, og cirka 25 minutter til Vågsbotn
 • Det er beregnet cirka 60 000 reiser på «Åsanelinjen» pr. døgn i 2040
 • Byggingen kan tidligst starte i 2024, og med tidligste ferdigstillelse av banen til Åsane i 2032
 • Bybaneprosjektet inkludert forlengelse av Fløyfjellstunnelen og sykkelstamvei er i reguleringsplanfasen kostnadsberegnet til 21 milliarder kroner
 • Bybanen er det viktigste prosjektet for å sikre nullvekst i biltrafikken i Bergen
 • Kilde: Bergen kommune/ Miljoløftet.no

Ta kontakt

Bettina Hansen
Specialist
Communication, Norway

Tel: +47 414 22 217