Første steg mot realisering av forskningsparken på Kjeller

13.06.2023

Institutt for Energiteknikk (IFE) har ambisiøse mål for forskningsparken på Kjeller. Nå knytter de seg til rådgivere og arkitekter – og tar første skritt mot realiseringen.

Før nyttår sendte IFE reguleringsplanen for sine områder på Kjeller for behandling til Lillestrøm kommune. Nå er veien mot masterplanen litt kortere: IFE inngår samarbeid med COWI, Arkitema, Henning Larsen og Terraplan om prosjekterings- og arkitekttjenester.

Med den nye rammeavtalen i boks, er realiseringen av masterplanen på forskningsparken på Kjeller kommet et steg nærmere. 

Rådgiverteamet i COWI har allerede fått første avrop på avtalen: Å prosjektere et nytt laboratoriebygg på Kjeller. Arbeidet skal legge til rette for at forskningsparken blir enda mer attraktiv for forsknings-, innovasjons- og produksjonsmiljøer.

– Vi synes COWI hadde satt seg godt inn i vår virksomhet og situasjon, og vi ser frem til å samarbeide for å begynne reisen med å realisere masterplanen. På Kjeller ønsker vi å utvikle en forskningspark som skal spesialisere seg på laboratorieintensiv forskning, der det også er mulig med test- og småskalaproduksjon. Parken vil nyte godt av et høyt sikkerhetsnivå, både fysisk og digitalt, i tillegg til fokus på bærekraft, ‘smart’ teknologi og gode estetiske kvaliteter. Vi gleder oss til å legge til rette for langt mer virksomhet på arealene, sier Siw-Hege A. Gundersen, eiendomsdirektør i IFE.

Kunnskapssentrum for forskning, teknologiutvikling og energiomstilling

IFE har de siste årene jobbet med en ny visjon og masterplan for Kjeller. Målet med planen er at forsknings- og teknologiparken skal akselerere samarbeid og gi fysisk nærhet mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, gründermiljøer og eksisterende kunnskapsbedrifter på Romerike.

Ebbe Lind Kristensen, divisjonsdirektør for Bygninger i COWI, er stolt av å bli valgt av IFE og bidra til at regionen lykkes med dette ambisiøse prosjektet. 

– IFE en utrolig spennende aktør å jobbe med. De har store ambisjoner for energi, klima og bærekraft, men også for hvordan de som institusjon skal bidra til merverdi for hele regionen.  Denne satsingen vil også skape et kunnskapssentrum av nasjonal betydning, sier Lind Kristensen. 

Startskudd med komplekst laboratorium

Det nye samarbeidet mellom IFE, arkitektene og rådgiverne kan omfatte prosjekter som nybygg, ombygging og utvidelse av eksisterende bygg. Felles for prosjektene er at de bidrar til å styrke forsknings- og teknologiparken på Kjeller og i regionen. 

Først ut er det nye laboratoriebygget. En utfordring som er en perfekt match for COWIs kompetanse, forteller Lind Kristensen. 

– Vi har jobbet med komplekse og samfunnskritiske funksjonsbygg i lang tid, deriblant sykehus, helsebygg og komplekse laboratorier. Dette er avanserte prosjekter som krever stor grad av detaljering og ikke minst et godt samarbeid mellom ulike fag. 

Han forteller at nye gjennomføringsmodeller kan tilrettelegge for dette. 

– Det innovative miljøet rundt IFE på Kjeller, er et særdeles egnet sted å utforske nye gjennomføringsmodeller og faglig innovasjon. Det skal vi se nærmere på sammen med IFE. Samarbeidet har så langt vist at det er en svært god kulturmatch mellom IFE og COWI, sier Lind Kristensen.

OM PROSJEKTET

  • Rammeavtalen omfatter alle prosjekterings- og arkitekttjenester som skal hjelpe IFE å nå visjonen sin om å skape et av landets mest attraktive forskning- og teknologiparker på Kjeller.
  • Prosjektteamet ledes av COWI i samarbeid med Arkitema, Henning Larsen og Terraplan.
  • Avtalen går over to år med opsjoner på ett pluss ett år.
  • Prosjekteringsgruppen vil arbeide med ulike gjennomføringsmodeller, som delte entrepriser, totalentrepriser med tiltransportert prosjekteringsgruppe, samspill og andre mulige modeller.
  • For arkitekt-, landskapsarkitekt-, og interiørarkitekttjenester, vil Arkitema og Henning Larsen blant annet utarbeide mulighetsstudier, parker og utearealer, skisseprosjekter, romprogram og andre løsningsforslag.
  • I tillegg legges det ekstra vekt på egne konsepter for interiør.

Ta kontakt

Ebbe Lind Kristensen

Ebbe Lind Kristensen
Senior Vice President
Management Buildings/Sustainable Buildings, Norway

Tel: +47 91327810