COWI kjøper opp i Stockholm

COWI overtar pr. 28. april 2017 det Stockholm-baserte foretaket Projektbyrån med spesialkompetanse i prosjektledelse. Oppkjøpet skjer som ledd i COWIs strategiske fokus på å styrke sin posisjon i Stockholm og skape ytterligere vekst i Sverige og i COWIs øvrige kjernemarkeder.

24.03.2017

Med overtakelsen av Projektbyrån får COWI styrket sin kompetanse innen håndtering av store, komplekse urbaniseringsprosjekter, som er COWIs store vekstmotor de kommende årene.

Lars-Peter Søbye, CEO i COWI, gleder seg over den styrkede posisjonen i Stockholm og muligheten til å kunne tilby kundene innen blant annet bygg og anlegg og byutvikling et enda sterkere kompetansespekter:

– Projektbyrån har et sterkt navn i den svenske hovedstaden, og vår erfaring viser at det nettopp er stor kunnskap og en markant tilstedeværelse rent størrelsesmessig som skal til for å bli oppfattet som en seriøs aktør i Stockholm – og dermed også på det svenske markedet i det hele tatt, sier han og fortsetter:

– Sverige er som det øvrige Skandinavia en del av COWIs hjemmemarked. Vi er sterkt til stede i landet med over 1000 medarbeidere på kontorer i blant annet Göteborg, Malmö og Stockholm og får nå tilført cirka 100 flere medarbeidere i Stockholm.

Vi har allerede opplevd en fordobling av veksten i Stockholm i løpet av de siste tre årene og har nylig vunnet det store byutviklingsprosjektet Östlig Förbindelse, som fullfører ringvegen rundt Stockholm. Potensialet for ytterligere vekst er enormt stort.

Kompleksitet krever sterke prosjektledere

Projektbyrån har spesialisert seg innen prosjektledelse og har utviklet særlige systemer innen blandt annet økonomi- og tidsressursstyring på prosjekter i bygg og anlegg, men også i bredere byutviklingsprosjekter.

Søbye sier: – Med Projektbyråns sterke prosjektledelseskompetanse styrkes COWI innen en stadig viktigere disiplin. Prosjektene blir i dag hele tiden større og mer komplekse. De krever ikke bare tverrfaglig teknisk kompetanse, men også en ekstremt stor grad av prosjektledelse og -styring.

Det er ganske enkelt avgjørende for suksess at frister og budsjetter overholdes, at alle samarbeidspartnerne i prosjektet håndteres, og at vi kan hjelpe kunden med å navigere i et ofte komplekst interessentbilde.

Kompetanse på tvers av markeder

Investeringen i den svenske virksomheten er ikke alene en investering i det svenske markedet. COWI lanserte i 2016 sin nye forretningsstrategi One Step Ahead, hvor et sentralt fokus er integreringen av kompetanse på tvers av sektorer og geografi.

– Når vi byr på de store infrastruktur- og byutviklingsprosjektene både i Skandinavia og i utlandet, blir det mer og mer avgjørende at vi setter riktig team på oppgaven. Et team kan bestå av medarbeidere fra eksempelvis Sverige, Danmark og India, som bidrar med ekspertise innen henholdsvis infrastruktur, miljø, energi og bygninger.

Vår forventning er derfor også at Projektbyråns kompetanse skal komme til sin rett innen hele COWIs portefølje og dermed være med på å styrke hele vår forretning, sier Lars-Peter Søbye og avslutter:  

– Vi er fortsatt på utkikk etter nye oppkjøp. Det krever imidlertid at de rette selskapene er til stede: Oppkjøp handler for COWI ikke om å kjøpe volum, men om å styrke virksomheten med den rette kompetansen."

COWI i vekst

Oppkjøpet av Projektbyrån er et ledd i COWIs vekststrategi frem mot 2020. COWI lanserte i starten av mars årsresultatet for 2016, som viste en markant fremgang på både topp- og bunnlinjen.

Projektbyrån Stockholm AB

Projektbyrån ble grunnlagt i 1993 og er et ledende selskap innen prosjekt- og byggeledelse. Selskapet har i dag cirka 110 medarbeidere fordelt på kontorer i Stockholm (hvor størstedelen sitter) og Uppsala, og omsetter for cirka 140 millioner svenske kroner årlig.

Les mer: http://www.projektbyran.se/

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018