Foto: Jakob Østheim

COWI og 3RW arkitekter vinner nytt oppdrag for Forsvarsbygg

Forsvarsbygg har besluttet å tildele kontrakten for et stort prosjekt ved Haakonsvern i Bergen til COWI i samarbeid med 3RW Arkitekter AS. Prosjektet vil ha umiddelbar oppstart.

I det nye oppdraget, som ble tildelt 12. mai 2017, skal 3RW arkitekter bidra med prosjekteringsledelse og arkitektfag, mens COWI skal ha ansvar for de tekniske fagene. Oppdraget er krevende, har en ambisiøs fremdrift og vil kreve et bredt tverrfaglig samarbeid. Av tildelingsbrevet fremgår det at COWI og 3RW scoret høyest på både pris og kompetanse av tilbyderne.

Begge foretakene har en betydelig portefølje av referanseprosjekter for Forsvarsbygg som strekker seg langt tilbake i tid.

– Forsvarsbygg er en kunde som stiller høye krav, og det er veldig godt å få bekreftet at vi har det som skal til for å kunne ta på oss disse oppdragene, sier Bjørn Instanes, regionsjef i COWI sør- og vestlandet.

I oppdraget planlegges det umiddelbar oppstart, og de første leveransene finner sted allerede før sommeren.

Miljøambisiøs byggherre

Oppdraget omfatter blant annet energiløsninger for Haakonsvern base. Forsvarsbygg har de siste årene hatt særlig økt fokus på energiledelse, og har i samarbeid med Enova redusert den årlige energibruken med 136 GWh siden 2012. Det tilsvarer årsforbruket til ca. 6 800 norske husstander.

Også det nylig vunnede oppdraget ved Haakonsvern vil bygge oppunder Forsvarsbygg sin tydelige miljøprofil.

Underbygger godt samarbeid

De siste årene har COWI og 3RW samarbeidet om flere oppdrag, både innen forsvarssektoren, men også i andre offentlige anskaffelser.

– Vi har hatt et svært velfungerende samarbeid over mange år både i forbindelse med utredningsarbeid i reguleringsplaner og konsekvensutredninger, samt prosjekteringsarbeid, sier Instanes på vegne av prosjektgruppen.

Sammen har COWI og 3RW blant annet utviklet nye Os sentrum, utarbeidet konsekvensutredning for den store reguleringsplanen for Bømoen i Voss, og er involvert i tidligfase for utbygging av nye forsvarshybler på Haakonsvern.

COWI er allerede godt kjent på Haakonsvern. De har hatt både prosjekteringsoppdrag og byggeledelse ved andre store prosjekter ved Haakonsvern.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057