Administrerende direktør i COWI, Marius Weydahl Berg, mener tiden er inne for at selskaper tar tydelig valg – og fravalg. Foto: COWI/Tommy Ellingsen

COWI sier nei til fossile prosjekter

28.01.2022

COWIs nye strategi lukker døra til all petroleumsvirksomhet. – Nå skal vi gjennomgå måten vi jobber i prosjektene våre på med lupe, sier administrerende direktør i COWI, Marius Weydahl Berg.

Denne uken gikk COWI-konsernet ut med smakebiter fra deres nye strategi, Future Now, som i sin helhet lanseres i mars.

Ett av grepene i strategien er å lukke døren til prosjekter knyttet til petroleumsvirksomhet.

– Jeg er selv fra Stavanger og har jobbet med olja store deler av karrieren min. Jeg har derfor stor respekt for teknologiutviklingen i næringen og dens bidrag til sysselsetting, velferdsstaten og verdiskaping i Norge.

Nå er likevel tiden inne for at COWI skal satse på de deler av virksomheten og prosjekter som bidrar til å nå klimamålene, forteller direktøren.

– Våre kunder og medarbeidere etterspør kunnskap om bærekraftige løsninger i økende grad og vi ser store vekstmuligheter innen grønn omstilling. Derfor faser vi ut fossil energi fra vår portefølje. Nå skal vi satse på fornybare energikilder, sier Marius Weydahl Berg, administrerende direktør i COWI Norge.

Han anerkjenner at olje og gass fremdeles vil være en viktig del av energimiksen i mange år fremover. For eksempel kan blått hydrogen være en del av løsningen i en overgangsfase, sier Weydahl Berg.

– Vi er også klar over at olje brukes i mange kritiske komponenter som vi må fortsette å bruke inntil vi har ny materialteknologi. I tillegg vil olje og gass også finansiere deler av den grønne omstillingen for Norge.

COWI vil honorere alle inngåtte kontrakter innen petroleumsvirksomhet. Samtidig vil de hjelpe energiselskaper i sine transformasjonsprosesser og samarbeide med disse på prosjekter innen fornybar energi.

Må si nei til noen kunder

COWIs ambisjon er at 100 % av omsetningen skal komme fra prosjekter som er med å flytte verden i en bærekraftig retning innen 3-5 år.

– Å gå høyt ut med et slikt mål, gir en viss fallhøyde. Vi er derfor åpne om at vi ikke har alle svar, metodikker eller verktøy på plass ennå. Samtidig haster det såpass med omstillingen at vi må ta tydelige valg.

Han sikter til at Norge alene må kutte utslippene med 7,3 prosent hvert år for å nå 2030-målene.

– Da må vi starte et sted. Nå skal vi gjennomgå måten vi jobber i prosjektene våre på med lupe, sier Weydahl Berg.

Den nye strategien vil innebære å takke nei til prosjekter som ikke har ambisjoner om å redusere sitt klimafotavtrykk eller miljøpåvirkning.

– Vi har også ambisiøse kunder innen bygg og anlegg som søker grønnere løsningene. De skal vi hjelpe. De mindre ambisiøse kundene velger vi vekk.

Administrerende direktør i COWI, Marius Weydahl Berg, vil legge kraften i fornybar energi. Foto: COWI/Tommy Ellingsen

Han anerkjenner at bygg- og anleggsbransjen må ta sin del av kuttene.

– Vi skal fortsatt prosjektere veier, bygg og bruer i fremtiden, fordi samfunnet kommer til å ha behov for det. Vår oppgave er å bidra til at utslipp og naturinngrep blir minimert gjennom materialvalg, gjenbruk av vei, massehåndtering og transportvalg.

Han tror også forskning og innovasjon vil bli viktig.

– Vi har blant annet COWI Fonden som tildeler forskningsmidler til prosjekter som prøver å løse utfordringer knyttet til omstilling av samfunnet.

Hva er grønt?

Det langsiktige målet er at alle COWIs prosjekter skal være bærekraftige. Det åpner døren for en rekke viktige diskusjoner, som selskapet nå går inn i.

– Hvordan skal vi definere hva som er bærekraftige prosjekter? Vi følger utviklingen av EUs taksonomi tett slik at vi kan inkorporere den som en del av vår forretningsvirksomhet der det passer. I tillegg har bærekraft sosiale og økonomiske dimensjoner som ikke nødvendigvis fanges like godt opp av taksonomien. Derfor starter vi nå arbeidet med å finne en modell som gir mening for vår virksomhet.

Bygger videre på sterk kompetanse

COWI har allerede en sterk posisjon innen fornybar energi og lavutslippsløsninger. Når selskapet nå dreier satsningen enda mer mot vannkraft, distribusjonsnett, elektrifisering, karbonfangst og -lagring, havvind og hydrogen, ser selskapet at den nye strategien også vil kreve ny kunnskap.

– Det vil kreve både nyrekrutteringer og kompetanseutvikling av nåværende ansatte for at alle skal være klare for reisen. Ingeniører er heldigvis nysgjerrige av natur og det muliggjør utviklingsmulighetene for våre nåværende og fremtidige ansatte. Vi er klare til å ta det første steget.


Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057