COWI Try: Årets sommerstudenter er med å skape Norges mest bærekraftige boligfelt

29.08.2022

I sommer har 25 studenter prøvd å gjøre et av landets grønneste boligprosjekter enda grønnere. Nå er rapporten deres klar. 

Det er forventning i lufta når 25 sommerstudenter klyver inn i en el-buss med destinasjon Hønefoss. Der skal de skal på befaring til det fremtidige boligfeltet Tanberghøgda, for å bli bedre kjent med nabolaget de skal fordype seg i gjennom sommermånedene. 

Tanberghøgda skal romme ca. 600 boliger og er Norges første CEEQUAL-sertifiserte boligfelt. Prosjektet kan bli et av landets mest bærekraftige boligprosjekt. 

Med en stor ropert i hånda ønsker Frederik Skarstein, daglig leder i Fossen Utvikling AS, studentene velkommen til Tanberghøgda.

– Vi er utrolig heldig som har fått denne muligheten til å ta imot COWI Try. Vi har et konstant behov for å få løst en del problemstillinger, forteller han. 

Studentene ankom Tanberghøgda for å lære med om det fremtidige boligfeltet de skal fordype seg i gjennom sommermånedene.

Grønn mobilitet, gjenbruk og fornybar energi

Sommerstudentene deles inn i seks tverrfaglige grupper, som sammen skal jobbe med seks unike innovasjonsoppgaver. Oppgavene er designet etter prosjektets behov: overvannshåndtering, grønn mobilitet, energiløsninger og gjenbruk.

For å sikre at studentene har god kunnskap om området og prosjektet før de setter i gang med arbeidet, får de en felles befaring på området.

Med på befaringen er Lene Grimsrud. Hun er prosjektleder i COWI og har allerede jobbet med Tanberghøgda i flere år. 

– Det er så mange lovende studenter her. Det er så artig. Det er disse som skal forme framtida og som er den kreative delen av oss, forteller Grimsrud. 

Tradisjon innovasjon

Hvert år bruker COWIs sommerstudenter 30 prosent av tiden sin på en innovasjonsoppgave. Resten av tiden på pågående COWI-prosjekter. 

Gjennom innovasjonsoppgavene får studentene testet teori i praksis og ikke minst samarbeidet på tvers av fag. Det er erfaring som kommer godt med i arbeidslivet senere, særlig i et tverrfaglig rådgiverselskap som COWI.

Gjennom innovasjonsprosjektet får studentene jobbe med et aktuelt COWI-prosjekt der målet er å finne nye, innovative løsninger og ideer som løfter prosjektet.

Er du nysgjerrig på COWI Try? Les mer om sommerjobbprogrammet her.

Bringer noe helt nytt til Tanberghøgda

Spol seks uker frem i tid og spenning er i ferd med å gli over i lettelse: Foran et publikum på 80 veiledere, mentorer, ledere, nysgjerrige COWI-kolleger og kunden, har de nettopp presentert løsningene sine.

Gruppe 3 jobbet med grønn mobilitet på Tanberghøgda og så på hvordan boligfeltet kan gjøres helt bilfritt.  

På lokalet til Brød & Sirkus i Oslo er mang en stolt kollega å spore. Én som er særlig entusiastisk er Marius Weydahl Berg, administrerende direktør i COWI Norge. 

– De har tenkt helhet og bærekraft i løsningsforslagene sine og ikke minst har de turt å stille spørsmålstegn og foreslå noe annet enn hva vi som rådgivere har gjort. Det er beundringsverdig. 

Han var særlig imponert over hvor langt studentene har gått for å finne løsninger for kan dytte prosjektet i en enda mer bærekraftig retning. 

Marius Weydahl Berg, administrerende direktør i COWI, mener bransjen må se på alle måter å gjøre løsninger i prosjekter bedre og grønnere.

– Det er ingen tvil om at bransjen vår må snu hver stein for å finne bedre og grønnere løsninger i prosjekter, fra tegnebrettet til byggefase. Det har studentene gjort i dette prosjektet, sa Weydahl Berg. 

Men hva syntes kunden? 

Som i ethvert reelt prosjekt, er det selvsagt litt ekstra spenning knyttet til hva kunden synes om løsningsforslagene. Hos Frederik Skarstein var det utelukkende smil å se.   

–  Dette var utrolig gøy. Jeg synes studentene har vært både grundige og kreative, og det er mange løsninger her vi skal se nærmere på om er mulig å få til på Tanberghøgda, forteller Skarstein. 

Blant annet vil de se på muligheten for overvannsdammer, bruk av dampteknologi i gjenbruk av jordmasser og enda bedre tilrettegging for bilfrie områder. Like viktig som de nye innspillene var likhetstrekkene i ideer og ambisjoner. 

– I noen av oppgavene var det godt å høre at vi og studentene har tenkt ganske likt. Det tror jeg er fordi grunnprinsippene i bærekraftsmålene har vært så førende for prosjektet og løsningene. Studentene har også gitt oss et klapp på skuldra og motivasjon til å jobbe videre, konstaterer Skarstein. 

Daglig leder i Fossen Utvikling AS, Frederik Skarstein, satt i et eget panel og ga tilbakemeldinger til studentene. Han ville se på mulighetene for å teste flere av løsningene på Tanberghøgda.  

Er du nysgjerrig på hvilke løsninger studentene har jobbet med på Tanberghøgda? Her kan du laste ned samlerapporten for COWI Try 2022.

Vil du også være sommerstudent i COWI?

Vi er allerede i gang med å planlegge neste års COWI Try-program. Kjenner du noen som kunne passet til dette? Eller er det kanskje deg?

Følg COWI på Instagram, Facebook og LinkedIn – i slutten av september legger vi ut stillingene for neste år! 

Vi håper du søker!

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057

LES MER