Bilde: Nordic – Office of Architecture

COWIs vekstkurve fortsetter opp

COWI fortsetter den positive kursen i 2017 med vekst i omsetningen og en rekke nye prestisjeprosjekter i ordreboken. Veksten drives fortsatt av urbaniseringen både i det skandinaviske hjemmemarkedet og internasjonalt. Med en solid ordrebeholdning på tvers av markeder og sektorer ser COWI positivt på fremtiden.

04.09.2017

COWI leverte i første halvdel av 2017 en omsetning på 3068 millioner DKK – en stigning på tre prosent i forhold til tilsvarende periode i 2016. Dessuten hadde COWI et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 183 millioner DKK og et driftsresultat (EBIT) på 88 millioner DKK. Endelig oppnådde selskapet en kontantstrøm på 133 millioner DKK.

– Vi holder den kursen vi har satt med vår 2020-forretningsstrategi og har enda en gang skapt vekst i omsetningen. Det skyldes i høy grad vårt fokus på å styrke det tverrgående samarbeidet og evnen til å vinne store prosjekter, sier Lars-Peter Søbye, CEO i COWI.

Det gleder meg også at vår finansielle stabilitet er styrket ytterligere med en flott fremgang på 29 prosent i kontantstrøm. På inntjeningssiden er EBITDA-resultatet på linje med samme periode i fjor, men vi er ikke helt oppe på det nivået vi ønsker. Det skyldes blant annet utfordringer i Nord-Amerika, hvor vi har hatt et svakt første halvår, men de siste par månedene har vist en positiv utvikling. Fremgangen i ordreboken på fem prosent – fordelt på tvers av alle COWIs sektorer – styrker oss i troen på at vi kan innfri målsettingene for hele 2017 og frem mot 2020, fortsetter han.

Tverrgående samarbeid utgjør forskjellen

Den synergieffekten som ligger i å sette det rette teamet på de store prosjektene på tvers av kompetanse og geografi, er blitt den avgjørende konkurransefordelen for COWI de siste årene.

– Vi vinner når vi arbeider sammen på tvers av regioner og forretningsområder. Eksempelvis vant vi i en joint venture i juni måned COWIs til dags dato største vannkontrakt på et britisk utviklingsprosjekt i det sørlige Afrika. I juni vant vi prosjekteringen av Petroleum Cement Terminal i Alaska. Og i starten av året vant vi første fase av det prestisjefylte byutviklingsprosjektet Östlig Förbindelse, som skal fullføre ringvegen rundt Stockholm, sier Lars-Peter Søbye.

Sterk posisjon på tvers av markedene

Første halvår har også budt på oppkjøpet av det Stockholm-baserte selskapet Projektbyrån. Selskapet har tilført COWI verdifull kompetanse innen prosjektledelse og har samtidig styrket COWIs posisjon i den svenske hovedstaden – og dermed også det attraktive svenske markedet som helhet.

Lars-Peter Søbye gleder seg over selskapets styrkede konkurranseevne – som gjør seg gjeldende på alle områder:

– Vi deltar i en lang rekke av de for tiden mest interessante og prestisjetunge prosjekter på alle våre markeder og på tvers av våre sektorer. Blant annet to store prosjekter i London: Tunnelforbindelsen Lower Thames Crossing og Thames Tideway, en 25 kilometer lang spillvannstunnel ut av byen.

– Dessuten er vi første danske selskap som deltar i historiens største infrastrukturprosjekt: Kinas etablering av en moderne megaversjon af Silkevegen. Endelig er vi blant de to finalistene i konkurransen om reetablering av regjeringskvartalet i Oslo etter terrorangrepet i 2011. At COWI slik blir «budt opp til dans» på de store prosjektene – og dessuten klarer å vinne dem – styrker meg i troen på at vi har den konkurransemessige posisjon som skal til for å drive COWI frem mot våre 2020-mål», sier han.

Forventning om fortsatt vekst i 2017

Tross usikkerhetsmomentene knyttet til politiske begivenheter som stadig gjør seg gjeldende på COWIs markeder, særlig Storbritannia og Nord-Amerika, er de positive forventninger for resten av året intakte:  

– COWIs virksomhet er drevet av urbaniseringen, som fortsatt buldrer i veg, både på vår skandinaviske hjemmebane og på de internasjonale markedene. Det skaper en lang rekke attraktive muligheter, og vi forventer fortsatt å vokse i 2017, avslutter Lars-Peter Søbye.

Les mer

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018