Bilde: Mersey Gateway

Mersey Gateway Bridge åpner for trafikk

Skråkabelbrua er med sine tre søyler et landemerke i nordvestre England. Den er en etterlengtet ny forbindelse over elven Mersey og utsett som katalysator for vekst i regionen.

17.10.2017

Mersey Gateway Design Joint Venture – bestående av COWI, AECOM, Fhecor og Eptisa, sammen med arkitektfirmaet Dissing+Weitling – ble engasjert av Merseylink Civil Contractors til å prosjektere oppdraget med en prislapp på 1,86 milliarder GBP. COWI prosjekterte brua, mens AECOM prosjekterte landarbeidet, deriblant sju kilometer med nye veger.

Mersey Gateway Design Joint Venture – bestående av COWI, AECOM, Fhecor og Eptisa, sammen med arkitektfirmaet Dissing+Weitling – ble engasjert av Merseylink Civil Contractors til å prosjektere oppdraget med en prislapp på 1,86 milliarder GBP. COWI prosjekterte brua, mens AECOM prosjekterte landarbeidet, deriblant sju kilometer med nye veger.

Paul Sanders, Project Director i COWI, hadde følgende kommentar: – Det var fantastisk å se brua åpne for publikum i morges. Det markerte slutten på tre og et halvt års hardt arbeid. Vi utviklet brudesignet med utgangspunkt i hurtige konstruksjonsforløp og lang holdbarhet, og jeg er ekstremt stolt av hvordan ingeniørene våre har bidratt til å levere prosjektet etter planen

Dave Beddell, leder i AECOMs Europa-sektor – Highways, hadde følgende kommentar: – Vi er stolt av vårt bidrag til å levere dette viktige infrastrukturprosjektet.  Gjennom samarbeid og et sterkt fokus på å levere et sikkert og effektivt vegdesign, uten å berøre dyrehabitatene i elvemunningen, vil den nye Mersey Gateway Crossing føre til vesentlig mindre kø og en bedre forbindelse både for bedrifter og lokalsamfunn.

Designet for å bli bygd

Brua er 2,25 kilometer lang og har en 1 kilometer lang kabelopphengt seksjon. Den høyeste pylonen er 125 meter høy.

Konstruksjons- og geoingeniører fra COWI samarbeidet tett med Merseylink Civil Contractors, Merseylink Ltd (DBFO-konsortiet) og Halton Borough Council om å utvikle et design som kan bygges raskt og betjenes og vedlikeholdes så kostnadseffektivt som mulig.

Hovedbrudekket er bygd av forspent og armert betong opphengt i pylonene via kabelstag i høyfast stål.

Dekket på tilførselsbruene ble bygd ved hjelp av to 1700 tonn tunge, 157 meter lange motordrevne kraner (bevegelige stillassystemer) som muliggjør rask og sikker bygging av et helt 70 meter langt spenn i ett støp.

På skråkabelbrua ble det brukt seks mindre kraner (form travellers) til å støpe dekket i 6 meter lange segmenter i en standard syklus på bare fem dager.

Designet for brua ble valgt ut blant en rekke alternativer for å maksimalisere fordelene for brukerne og lokalsamfunnet og samtidig minimalisere miljøpåvirkningen på elvemunningen og omgivelsene.

Om Mersey Gateway-prosjektet

Mersey Gateway-prosjektet vil bli blant de største infrastrukturtiltakene i Storbritannia de neste årene. Mersey Gateway-prosjektet har blitt identifisert som et av den britiske regjeringens 40 høyest prioriterte prosjekter i den nasjonale infrastrukturplanen og har blitt anerkjent av KPMG som et av «klodens 100 fremste infrastrukturprosjekter»..
Prosjektet omfatter:

  • en 1000 meter lang skråkabelbru bestående av fire spenn støttet opp av tre tårn i elvemunningen
  • et unikt design hvor det 80 meter høye midttårnet vil være kortere enn de to yttertårnene, som vil være 110 meter (nordre tårn) og 125 meter (søndre tårn)
  • en samlet lengde (medregnet brua og tilførselsbruene) på 2,13 kilometer
  • et dekke med seks felt (tre i hver retning) og en fartsgrense på 100 km/t
  • opp til 30 støttepilarer som bærer det over tilførselsbruene
  • en kurvet innfart i hver ende av brua som gir forskjellige perspektiver på den unike utformingen og maksimaliserer det visuelle inntrykket

Om Merseylink-konsortiet

Merseylink-konsortiet ble utnevnt av Halton Borough Council som prosjektselskap i 2014, med en 30-års kontrakt for prosjektering, bygging, finansiering og drift av prosjektet.

Partnerne er Macquarie Capital Groupe Limited, BBGI og FCC Construcción. Den felleskontrollert byggevirksomhet består av Kier Infrastructure and Overseas Limited, Samsung C&T

Corporation og FCC Construcción S.A. Emovis vil levere og drifte bompengeløsningen for konsortiet.

LES MER

  • Mer om Mersey Gateway-prosjektet her.
  • Se de imponerende bildene fra åpningen her.

Ta kontakt

Ida von Huth Friis
Specialist
Communication, BL International, Denmark

Tel: +45 31502850