Utforsker kraften i industriell symbiose på Klimafestivalen

08.03.2024

Norge står overfor en trippel utfordring. Vi er midt i en kraftkrise som truer vår industrielle konkurransekraft, vi skal bevare naturen og samtidig omstille oss til et lavutslippssamfunn. Hvordan kan vi løse disse problemene samtidig? Svaret kan ligge i industriell symbiose.

13. - 16. mars samles klimaengasjert næringsliv, akademia, politikere og innbyggere i Bergen under Klimafestivalen Varmere, Våtere, Villere. COWI er tilstede sammen med Danmarks Ambassade i Norge og Grøn Region Vestland med arrangementet: "Grønn industriell symbiose - erfaringer fra Danmark og Norge". 

Grønn vekst gjennom industrisymbiose

Anders Waage Nilsen, bærekraftsdirektør i COWI, vil lede en paneldiskusjon med norske og danske aktører om hvordan industriell symbiose kan bli en viktig del av det grønne skiftet.

– Prinsippet er enkelt: Den ene bedriftens avfall blir den neste bedriftens innsatsfaktor, slik oppnås bærekrafts- og verdiskapingsgevingster, sier Waage Nilsen.

Et av prosjektene vi får høre fra er danske Kalundborg. De kan vise  til erfaringer og læringer om hvordan de har lykkes med å skape en estimert årlig besparelse på 635 000 tonn CO2, 14 millioner euro i samfunnsøkonomiske besparelser og 24 millioner euro i bedriftsøkonomiske besparelser.

Fra sløsing til klimaløsning

På arrangementet vil deltakerne få innsikt i hvordan bedrifter kan utnytte hverandres avfall og biprodukter for å redusere miljøbelastningen, øke ressurseffektiviteten og skape nye inntektsstrømmer. 

–  Fra et teknologisk perspektiv ser vi allerede hvordan innovasjon innen materialvitenskap, energiproduksjon og digitalisering åpner for nye former for samarbeid mellom bedrifter.

Nilsen peker også på viktigheten av industriell symbiose fra et samfunnsperspektiv. 

– Dette handler ikke bare om å redusere avfall og kutte utslipp. Det handler også om å skape nye arbeidsplasser, styrke lokalsamfunn, få en bedre utnyttelse av våre grå flater og bygge en mer robust økonomi, fortsetter han.

Energiperspektivet er også sentralt i diskusjonen om industriell symbiose. 

– Ved å utnytte overskuddsvarme, biogass og andre energikilder som ellers ville gått til spille, kan vi bidra til å sikre en mer bærekraftig og effektiv energiforsyning. I tillegg til industriens behov for å tilføre ny og mer kraft, må vi også stoppe energilekkasjen fra norsk industri, sier Nilsen.

Program: Grønn industriell symbiose - erfaringer fra Danmark og Norge

Det blir et todelt program, der du på dagtid kan få være med på å lære fra noen som har jobbet med grønn omstilling i industrien i mange år. På kveldstid blir det et arrangement med et mer sosialt preg med mat, mingling og ein paneldiskusjon om temaet "Fra sløsing til klimaløsning?".

Programmet på Kulturhuset i Bergen, 14. mars, kl. 12.00 - 16.00

 • Velkomst ved handelssjef Ninna Katrine Sanden på Danmarks Ambassade, og Heidi Synnøve Gaustad, prosjektleder i Grøn region Vestland
 • Fylkesordfører Jon Askeland om ambisjonene i Grøn region Vestland og bygging av verdsledende grønne hubber gjennom industriell symbiose
 • Erfaringer og læring fre GreenLab Skive v/Jakob Hebsgaard Mogensen og Kalundborg Symbiose v/Lisbeth Randers

Paneldiskusjon med norske og danske aktører om hvordan grønn industriell symbiose er en del av det grønne skiftet.

I panelet:

 • Jakob Hebsgaard Mogensen, GreenLab Skive
 • Lisbeth Randers, Kalundborg Symbiose
 • Ulrikke Voltervik Hernes, Voss Biopark
 • Ronny Haufe, CCB Energy / Energiparken
 • Ola Sæter, Hydro (TBC)
 • Bård Sandal, Avdelingsdirektør for Næring, Plan og Innovasjon, Vestland Fylkeskommune
 • Jens Petter Johansen, seniorrådgiver, NVE
 • Camilla Brox, Norsk Senter for Sirkulærøkonomi (TBC)

Debattleder er Anders Waage Nilsen, bærekraftsdirektør i COWI.

Arrangementet er gratis og åpent for alle som er interessert i det grønne skiftet. For mer informasjon og påmelding, besøk lenken: Grøn industriell symbiose — Varmere Våtere Villere

Ta kontakt

Anders Waage Nilsen
Sustainability Director
Management, Norway

Tel: +47 91814356