Marius Sekse

Marius-Sekse

MEDLEMSTYPE

Ansatterepresentant

FØDSELSÅR

1981
 
NASJONALITET

Norsk
 
UTDANNING

Master i landskapsarkitektur
 
STYREMEDLEM SIDEN

2017
 
ERFARINGSOMRÅDER

  • Selskapsledelse og eierstyring
  • Kunderelasjonshåndtering¬
  • Personalstyring i kunnskapsbaserte selskaper
  • Fremragende drift i servicebedrifter¬
  • Forretningsutvikling

SPESIALKOMPETANSE FOR ANSATTEREPRESENTANTER I SAMSVAR MED VEDTATT KOMPETANSEPROFIL

  • Erfaring og bred kunnskap om hvordan selskapet fungerer, og hva som rører seg blant de ansatte 
  • Evne til å balansere ansatte- og forretningsperspektiv
  • Evne til å gi råd om egnede kommunikasjonsformer
  • Mangfold i forretningserfaring, geografisk erfaring og kjønn