Et administrativt knutepunkt for danske etater

Arkitektur Løsninger

Nexus Cph er det administrative knutepunktet for de danske offentlige etatene Banedanmark, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Energistyrelsen. Bygget er et visuelt holdepunkt ved inngangen til København sentrum, som et av de største og mest markante byggene på Kalvebod Brygge Vest, både for bilister langs Kalvebod Brygge og for togreisende til og fra København.

For å sikre en effektiv, produktiv og samtidig attraktiv arbeidsplass tilbyr Nexus Cph forskjellige arkitektoniske miljøer. I løpet en av arbeidsdag endres arbeidsplassbehov og typen arbeidsoppgaver. Denne behovsendringen tilpasses arkitekturen, som danner rammer for dels teambasert, dels individuelt arbeid. Samtidig er det rom for uformelle møter og kreative soner. Som et samlende element for Nexus-bygget spenner bakkeplanet som en base, som samler hele komplekset. Her er alle fellestjenester som kantine, kafé, møte- og undervisningssenter samt servicesenteret plassert. Samtidig utgjør resepsjonen et sentralt samlingspunkt.

INFO OM PROJEKTET

HVOR:
Danmark

KUNDE: OPP
Bestiller: Bygningsetaten
Operatør: A. Enggaard

NÅR:
2014-2018

ARKITEMAS TJENESTER:
Arkitema har bidratt med arkitekt- og landskapsarkitektrådgivning, deltatt i brukermøter og arbeidet med kunstnerisk utsmykking. Arkitema har benyttet BIM i forbindelse med prosjekteringen og har laget 3D-modeller av både bygget og av landskapsprosjektet.

Ta kontakt

Glenn Elmbæk
Arkitekt MAA, Partner
Arkitema Architects

Tel: +45 2076 5458

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN