MODERNE FLYPLASS MED INNOVATIVE ENERGILØSNINGER  

Prosjektet omfatter en modernisering av Norges nest største flyplass, som har gitt de reisende mindre trengsel, bedre plass og et moderne bygg. Ved prosjektstart var dagens terminals teoretisk kapasitet langt overskredet. Dagens Terminal 3 er en ny moderne terminal tegnet av Nordic – Office of Architecture, med bybanen som en integrert del. Bygget er dimensjonert for 7,5 - 10 millioner reisende i året, og består av sentralbygning og Pir, med et samlet areal på ca. 66.000 m². 

Terminal 3 skal fungere som utenlandsterminal, og skal i tillegg ta unna en del innenlandstrafikk. COWI og partnere i Team_T3 har prosjektert forprosjekt og detaljprosjekt til den nye terminalen for samt endringer til eksisterende terminal.

Prosjektet rommer også innovative energiløsninger, med et kjøleanlegg som lagrer kjøleenergi ved hjelp av faseforandringsteknologi. Energi lagret i 44.000 små plastceller fylt med en modifisert saltvannsblanding gjør at det nye kjøleanlegget kan dimensjoneres med halv kapasitet.

Mer om prosjektet

Hvor:

Bergen, Norge

Når:

2010 - 2018

Kunde:

Avinor AS

Våre tjenester:
 • IKT
 • VVS
 • Brann
 • SHA og risiko
 • Høyspent
 • Energi
 • Akustikk
 • Miljø
 • Innemiljø
 • Avfallshåndtering
 • KS-ansvarlig og prosjektsupport.

Ta kontakt

Christian Skjønnelien
Senior project leader
Buildings Oslo, Norway

Tel: +47 90840054

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN